Захист дипломного проекту бакалавра студентом-іноземцем

Важливим завданням міжнародної діяльності закладів вищої освіти є навчання іноземних студентів. Підготовка студентів за інженерними спеціальностями для зарубіжних країн є пріоритетним напрямком роботи.
Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва продовжує приймати активну учать у підготовці іноземних студентів. 12 червня 2018 року відбувся захист дипломного проекту бакалавра студентом Федеративної Республіки Нігерія. Студент 4-го курсу гр. М-14 Бреймох Саксес Есаавхарі Олувакайоде (Науковий керівник – к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.) успішно захистив дипломний проект бакалавра за темою «Технічне оснащення цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів». Захист було проведено англійською мовою.
Студент продемонстрував володіння у повній мірі як практичними, так і теоретичними знаннями, отриманими під час навчання. Впродовж останнього року студент активно працював в рамках теми дипломного проекту. Були ретельно вивчені загальні принципи підбору устаткування для переробки м’ясної сировини, будова та принцип дії устаткування, а також існуючі сучасні підходи до проектування підприємств м’ясопереробної галузі. Результати роботи були відображені у тезах доповідей на наукових конференціях студентів і молодих вчених.
Протягом захисту дипломного проекту студент Бреймох Саксес впевнено відповідав на запитання членів Державної екзаменаційної комісії. В результаті захисту Державна екзаменаційна комісія присудила Бреймоху Саксесу Есаавхарі Олувакайоде кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050502, «Інженерна механіка».
Професорсько-викладацький склад кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва вітає студента Бреймоха Саксеса з успішним захистом та бажає подальших успіхів і плідної праці.