Захист дипломних проектів здобувачами ступеня вищої освіти “бакалавр”

Традиційно наприкінці навчального року студенти випускових курсів ХДУХТ підводять підсумки свого навчання в університеті шляхом захисту дипломних проектів. Не став винятком і поточний навчальний рік.

5 червня 2018 року відбувся захист дипломних проектів ступеня вищої освіти “бакалавр” за напрямом підготовки 6.050502 “Прикладна механіка”.  Дипломні проекти захищали студенти заочної форми навчання, групи МЗ-13 Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу.

Тематика дипломних проектів була присвячена актуальним проблемам механізації технологічних процесів підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства. В дипломних проектах знайшли відображення сучасні питання практичної діяльності тих підприємств, де працюють студенти-заочники.  Крім того, тематика окремих дипломів була узгоджена з напрямками науково-дослідної роботи кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва.

На розгляд державної екзаменаційної комісії  були представлені  наступні дипломні проекти, що виконувались на кафедрі: студента Красивського Д.В на тему “Удосконалення процесу замісу туста з модернізацією тістомісильної машини” (керівник – проф.Дейниченко Г.В.); студентки Васильченко К.С на тему “Проект технологічної лінії з виробництва йогуртів” (керівник – доц.Мазняк З.О.);  студента Корнєєва Є.О. на тему “Технічне оснащення технологічної лінії з виробництва варених ковбасних виробів” (керівник – проф.Дейниченко Г.В.);  студента Чаплигіна І.В. на тему “Технічне оснащення гарячого цеху студентської їдальні” (керівник – доц.Мазняк З.О.).

Всі дипломні проекти були високо оцінені членами ДЕК та отримали найвищу оцінку – “відмінно”.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва щиро вітає студентів-випускників з набуттям ступеня вищої освіти “бакалавр” та бажає їм миру, злагоди, нових творчих успіхів  та досягнень в професійній діяльності та особистому житті.