Захист дипломних проектів здобувачами ступеня вищої освіти “бакалавр”

Традиційно наприкінці навчального року студенти випускових курсів ХДУХТ підводять підсумки свого навчання в університеті шляхом захисту дипломних проектів. Не став винятком і поточний навчальний рік.

5 червня 2018 року відбувся захист дипломних проектів ступеня вищої освіти “бакалавр” за напрямом підготовки 6.050502 “Прикладна механіка”.  Дипломні проекти захищали студенти заочної форми навчання, груп М-14, МЗ-13 Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу.

Тематика дипломних проектів була присвячена актуальним проблемам механізації технологічних процесів підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства. В дипломних проектах знайшли відображення сучасні питання практичної діяльності тих підприємств, де працюють студенти заочних форм навчання та підприємств на яких студенти проходили стажування.  Крім того, тематика окремих дипломів була узгоджена з напрямками науково-дослідної роботи кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва.

На розгляд державної екзаменаційної комісії  були представлені  наступні дипломні проекти, що виконувались на кафедрі студентами денної форми навчання: студента Лазуренка Р.С. на тему “Удосконалення процесів комбінованої обробки овочевої сировини” (керівник – доц. Дмитревський Д.В.); студентки  Рибки Г.С. на тему “Технічне оснащення закладу ресторанного господарства типу ресторан” (керівник – проф. Постнов Г.М.); студента Сємікоза К.Е. на тему “Технічне оснащення цеху з виробництва піци” (керівник – доц. Червоний В.М.); студента Соболя С.Г. “Технічне оснащення цеху з виробництва м’ясних делікатесних виробів” (керівник – доц. Червоний В.М.); студента Чаплюна Д.О. “Технічне оснащення цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів для підприємств типу Фаст-фуд” (керівник – доц. Горєлков Д.В.).

На розгляд державної екзаменаційної комісії  були також представлені  наступні дипломні проекти, що виконувались на кафедрі студентами заочної форми навчання: студента Красивського Д.В на тему “Удосконалення процесу замісу туста з модернізацією тістомісильної машини” (керівник – проф.Дейниченко Г.В.); студентки Васильченко К.С на тему “Проект технологічної лінії з виробництва йогуртів” (керівник – доц.Мазняк З.О.);  студента Корнєєва Є.О. на тему “Технічне оснащення технологічної лінії з виробництва варених ковбасних виробів” (керівник – проф.Дейниченко Г.В.);  студента Чаплигіна І.В. на тему “Технічне оснащення гарячого цеху студентської їдальні” (керівник – доц.Мазняк З.О.).

Всі дипломні проекти були високо оцінені членами ДЕК та отримали найвищу оцінку – “відмінно”.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва щиро вітає студентів-випускників з набуттям ступеня вищої освіти “бакалавр” та бажає їм миру, злагоди, нових творчих успіхів  та досягнень в професійній діяльності та особистому житті.