Захист дипломних проектів спеціалістів студентами денного та заочного відділення ФОТС ХДУХТ

В період з 14 по 17 червня 2016 року на факультеті обладнання та технічного сервісу відбувся захист дипломних проектів спеціаліста студентами групи МЗ-10 VI курсу заочного відділення та групи М-11 V курсу денного відділення ФОТС зі спеціальності 7.050503313 – обладнання переробних і харчових виробництв.
Захист дипломного проекту – це результат плідного та наполегливого навчання кожного студента в університеті. Під час проходження процедури захисту майбутній фахівець має продемонструвати весь спектр та об’єм знань, які він отримав за час навчання. Презентація дипломного проекту перед Державною екзаменаційною комісією надає змогу  студентові-випускнику проявити свої творчі та професійні здібності, набуті ним фахові якості і навички під час навчання на ФОТС незалежно від форми та тривалості навчання.
Слід відзначити, що захист дипломних проектів відбувся на високому професійному рівні. Майбутні інженери продемонстрували належний рівень володіння теоретичними і практичними навичками розробки проектів, присвячених створенню нових та удосконаленню існуючих апаратурно-технологічних ліній виробництва харчових продуктів, модернізації окремих видів обладнання ресторанного господарства, харчових виробництв тощо. Важливим чинником, що безперечно впливає на якісно високий рівень виконання дипломних проектів, є їх тісних зв’язок з підприємствами, на яких працюють дипломники-заочники, та робота  дипломників денного відділення, які виконували свої дипломні проекти  у відповідності до потреб діючих підприємств. Підтвердженнями якісно виконаних робіт та успішного захисту стало, те що всі студенти-дипломники отримали тільки відмінні та добрі оцінки.
Із 28 студентів груп МЗ-10 та М-11 під керівництвом викладачів кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва виконували дипломний проект спеціаліста 10 студентів, найкращими з яких були визнані: Полук В.В. (керівник – проф. Постнов Г.М.), Мелещенко Л.М. (керівник – доц. Золотухіна І.В.), Слінько І.В. (керівник – доц. Дуб В.В.), Біленко М.В. (керівник – доц. Горєлков Д.В.).
Колектив кафедри щиро вітає випускників ФОТС заочної та денної форм навчання з успішним захистом дипломних проектів спеціаліста і бажає їм професійного зростання за кар’єрними сходинками та творчої наснаги під час вирішення інженерних завдань!