Захист дипломних проектів магістрів

Вперше в грудні 2018 року в ННІХТБ ХДУХТ пройшли захисти дипломних проектів  студентів, що навчалися 1 рік і 4 місяці за освітнім ступенем “магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізація – “Обладнання переробних і харчових виробництв”.

На розсуд членів екзаменаційної комісії були представлені дипломні проекти магістрів, тематика яких була пов”язана з  напрямами наукових досліджень кафедри.  Так, магістранти заочного відділення, групи Ммз-27 Кіріченко Ю.О. (керівник – проф.Дейниченко Г.В.), Пупенко Є.В. (керівник – доц.Мазняк З.О.)  та  Проценко О.І. (керівник – доц.Дмитревський Д.В.)  розробили дипломні проекти, присвячені удосконаленню процесів  та обладнання переробки молочної та плодоовочевої сировини.

Тематика  дипломних проектів студентів денного відділення, групи Мм-57  була більш різноманітною.  Зокрема, дипломи студентів  Гулого А.В. та  Максименка М.М. (керівник – доц.Червоний В.М.) були присвячені удосконаленню процесів переробки ставкової риби, студентів Василець М.К. (керівник – доц.Дуб В.В.) та  Кульбаки В.В. (керівник – доц.Червоний В.М.)  – модернізації процесів та обладнання переробки м”ясної сировини.  Студент Осика М.С. (керівник – доц.Горєлков Д.В.)  надав на захист проект з удосконалення процесу парогенерації  в теплогенеруючих пристроях  сучасного устаткування закладів ресторанного господарства, а студентка Сумцова І.В. (керівник – доц.Дмитревський Д.В.)  –  проект з удосконалення процесу відновлення сухого молока  за допомогою ультразвуку.

Тематика  та результати , отримані  студентами під час виконання дипломних проектів, були широко обговорені і опубліковані в збірниках наукових праць  та в матеріалах наукових конференцій  в Україні і за її межами. На окремі   технічні рішення були подані  заявки на одержання патентів  України на винаходи і корисні моделі.   Окремо треба відмітити, що більшість дипломних проектів  магістра були виконані на замовлення підприємств харчової промисловості  і закладів ресторанного господарства м.Харкова.  Результати, отримані в дипломних проектах,  були впроваджені у виробництво, про що засвідчили відповідні акти впровадження.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  щиро вітає всіх студентів з успішним захистом дипломних проектів і присвоєнням  освітнього ступеня “магістр” та бажає їм миру, здоров”я і подальших успіхів в практичній діяльності.