Захист дипломних проектів магістрів за спеціальністю 131 «Галузеве машинобудування»

29 січня 2018 року відбувся захист дипломних проектів магістрів у Начально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу за спеціальністю 131 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних та харчових виробництв».
Під час захисту молоді фахівці продемонстрували свої наукові розробки перед державною екзаменаційною комісією, яка високо оцінили досягнення випускників. Магістрантами кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва були представлені розробки в галузях переробки рослинної сировини та виробництва оліє-жирової промисловості. Так, в напрямку переробки рослинної сировини виконали роботу Мітькін І.В. на тему «Удосконалення процесу виробництва сухих пектинових концентратів» (науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.) та Бондаренко Р.Ю. на тему «Удосконалення процесу очищення топінамбуру та його апаратурне оформлення» (науковий керівник – к.т.н., проф. Афукова Н.О.). Роботу за напрямом розробки обладнання для оліє-жирової промисловості виконав Челомбітько В.О. на тему «Удосконалення процесу отримання емульсій рослинних жирів за допомогою ультразвуку» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.). Усі представлені розробки були виконані на замовлення підприємств, пройшли відповідну апробацію у виробничих умовах і були рекомендовані до подальшого впровадження та серійного використання, а їх автори рекомендовані до подальшого навчання в аспірантурі.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва вітає магістрів та їх керівників з успішним захистом дипломних проектів та бажає подальших успіхів в їх професійній діяльності!