Захист дипломних проектів магістрів

В грудні 2019 року в ННІХТБ ХДУХТ пройшли захисти дипломних проектів студентів, що навчалися за освітнім ступенем “магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізація – “Обладнання переробних і харчових виробництв”.
На розсуд членів екзаменаційної комісії були представлені дипломні проекти магістрів, тематика яких була пов’язана з напрямами наукових досліджень кафедри. Так, магістрант заочного відділення, групи Ммз-28м Солончук Л.М. (керівник – доц.Дмитревський Д.В.) розробила дипломний проект, присвячений удосконаленню процесу виробництва молочної продукції з додаванням плодово-ягідної сировини.
Тематика дипломних проектів студентів денного відділення, групи Мм-58 була більш різноманітною. Зокрема, диплом Жирова А.Ф. був присвячений удосконаленню процесу виробництва пектинового концентрату (Дейниченко Г.В.), дипломи студентів Постнова С.Г., Соболя С.Г. та Сємікоза К.Е. (керівник – доц.Червоний В.М.) мали за мету удосконалення процесів переробки тваринної та рослинної сировини за допомогою ультразвуку. Студенти Чаплюн Д.О. та Рибка Г.І. (керівник – доц. Горєлков Д.В.) представили на захист проекти з удосконалення процесів переробки яловичих субпродуктів, а студент Лазуренко І.В. (керівник – доц. Дмитревський Д.В.) – проект з удосконалення процесу переробки плодово-ягідної сировини.
Тематика та результати, отримані студентами під час виконання дипломних проектів, були широко обговорені і опубліковані в збірниках наукових праць та в матеріалах наукових конференцій в Україні і за її межами. На окремі технічні рішення були подані заявки на одержання патентів України на винаходи і корисні моделі. Окремо треба відмітити, що більшість дипломних проектів магістра були виконані на замовлення підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства м. Харкова. Результати, отримані в дипломних проектах, були впроваджені у виробництво, про що засвідчили відповідні акти впровадження.
Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва щиро вітає всіх студентів з успішним захистом дипломних проектів і присвоєнням освітнього ступеня “магістр” та бажає їм миру, здоров`я і подальших успіхів в практичній діяльності.