Захист дипломних проектів бакалавра студентами ФОТС

Наприкінці кожного навчального року на факультеті обладнання і технічного сервісу Харківського державного університету харчування і торгівлі відбувається державна атестація студентів шляхом захисту ними дипломних проектів. В червні 2016 року відбулося засідання Державної екзаменаційної комісії факультету обладнання та технічного сервісу, на якому 21 і 22 червня студенти заочної форми навчання, а 23 і 24 червня студенти денної форми навчання  за рівнем підготовки «бакалавр» захищали дипломні проекти. Професор Постнов Г.М. був членом ДЕК від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва.

Студенти-механіки виконували свої перші дипломні проекти за різноманітними напрямками, що є актуальними для харчової індустрії:
– технічне оснащення ліній з виробництва овочевих та м’ясних напівфабрикатів для підприємств харчування;
– технічне оснащення заготівельних підприємств;
– технічне оснащення та проектування закладів ресторанного господарства;
– технічне оснащення цехів з виробництва кулінарної та кондитерської продукції.
Важливим напрямком виконання дипломних проектів бакалаврів є їх безпосередній зв’язок з науково-дослідною роботою кафедри та виробництвом.
Так, студент гр. МЗ-24пр. Кулаков В.С. виконав дипломний проект бакалавра на тему «Технічне оснащення лінії з виробництва напівфабрикатів з птиці»; студент гр. М-12 Плешко В.Р. представив дипломний проект на тему «Технічне оснащення лінії з виробництва м’ясних січених напівфабрикатів», в яких були застосовані наукові розробки переробки м’ясної сировини різного походження (керівник проектів – проф. Постнов Г.М.).
Студентом Кливецьким Є.О. виконано дипломний проект бакалавра на тему «Проект машинно-апаратурної лінії з виготовлення продукції з картоплі», в якому застосовано науково-дослідні розробки  ріжучих вузлів очищувальних механізмів (керівник проекту – доцент Дуб В.В.).
На захисті дипломних проектів бакалавра студенти показали добрі знання та навички з проектування обладнання, конструкторських та силових розрахунків, технологічних аспектів переробки сировини та виготовлення кулінарної та кондитерської продукції, про що свідчать отримані ними  відмінні оцінки.

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва вітає всіх бакалаврів з успішним захистом дипломних проектів та чекає їх в наступному навчальному році  на навчання за рівнями підготовки “спеціаліст” та “магістр”.