Захист дипломних проектів бакалавра студентами денної та заочної форми навчання

Ось і відбувся довгоочікуваний момент коли чотири роки навчання завершуються демонстрацією навичок, вмінь, отриманих теоретичних та практичних знань. Цим моментом, для будь якого студента, є захист дипломного проекту.
20 та 21 червня 2019 року цей момент настав для студентів Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу, що навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Молоді фахівці представляли перед Державною екзаменаційною комісією свої науково-практичні здобутки та вміло їх захищали відповідаючи на гострі запитання. Тематика дипломних проектів мала різну направленість і загалом охоплювала всі напрямки харчової та ресторанної індустрії. Так, студентами за напрямком переробки м’ясної сировини було захищено низку дипломних проектів: студентом гр. ПМ-15 Золотаренко П.О. за темою «Проект лінії з виробництва м’ясних напівфабрикатів з розробкою котлетоформувальної машини» (керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.), студентом гр. ПМ-15 Остроушко С.В. за темою «Технічне оснащення цеху з виробництва копчених м’ясних виробів» (керівник – к.т.н., доцент Дмитревський Д.В.), студентом гр. ПМ-15 Сабєльніковим М.П. за темою «Оптимізація обладнання цеху по виробництву ковбасних виробів» (керівник – к.т.н., доцент Дуб В.В.), студентом гр. МЗ-14 Сокоронко А.В. за темою «Технічне оснащення цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів» (керівник – к.т.н., доцент Черовний В.М.). За напрямком виробництва хлібобулочних виробів було представлено дипломні проекти студентом гр. МЗ-14 Спасібко Д.О. на тему «Удосконалення процесу механізації виробництва хліба з модернізацією конструкції тістомісильної машини» (керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.) та студентом гр. МЗ-26 Маслюком І.В. на тему «Проект та технічне оснащення цеху з виробництва хлібобулочних виробів». За напрямком переробки плодоовочевої сировини були виконані роботи студентом гр. ПМ-27 Акулиновим А.Є. на тему «Технічне оснащення цеху з виробництва овочевих напівфабрикатів» (керівник – к.т.н., доцент Горєлков Д.В.) та студент гр. ПМ-15 Гавриленко С.В. на тему «Технічне оснащення цеху з виробництва плодоовочевих напівфабрикатів» (керівник – к.т.н., доцент Дмитревський Д.В.). Для розвитку ресторанної індустрії студентом гр. МЗ-26 Голиком В.П. був виконано проект закладку ресторанного господарства на тему «Технічне оснащення ресторану на 100 місць» (керівник – к.т.н., доцент Дмитревський Д.В.). В напрямку удосконалення процесів та обладнання пивоварної галузі студентом гр. ПМ-15 Кузнецовим В.М. було представлено дипломний проект за темою «Проект технологічної лінії з виробництва пива» » (керівник – к.т.н., ст. викладач Гузенко В.В.). Окремо слід відзначити захист інноваційного дипломного проекту, який має значні перспективи розвитку та практичної реалізації для Харківської області, молодим фахівцем, студентом гр. ПМ-15 Старковим В.О. Темою цього проекту було обрано «Технічне оснащення цеху з виробництва напівфабрикатів зі ставкової риби» (керівник – к.т.н., доцент Черовний В.М.). Пресдтавлені дипломні проекту набудуть подальшого розвитку у подальшй науковій роботі та будуть реалізовані у виробничих умовах підприємств Харківщини та за її межами.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва висловлює найщиріші побажання молодим фахівцям, бажає наснаги, успіхів та кар’єрного зростання!