Всеукраїнський конкурс дипломних проектів за спеціальністю«Обладнання переробних і харчових виробництв»

13-14.05.2015 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних проектів за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв». В роботі журі конкурсу прийняли участь:

Голова журі:

      Карпенко Людмила Костянтинівна, к.т.н., доцент, декан факультету обладнання і технічного сервісу, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Члени журі:

Дейниченко Григорій Вікторович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Потапов Володимир Олексійович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Богомолов Олексій Васильович, д-р техн. наук, професор, директор навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Паламарчук Ігор Павлович, д-р, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет

Ялпачик Федір Юхимович, к.т.н, професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, Таврійський державний агротехнологічний університет

Соколовський Олег Романович, к.т.н., доцент кафедри машинобудування, Львівський національний аграрний університет

Кепін Микола Іванович, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв, Одеська національна академія харчових технологій

Люлька Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Національний університет харчових технологій.

Від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва у конкурсі  прийняли участь дипломні проекти студентів:

– магістерська робота науково-дослідного спрямування Мар’єнкова Ю.І. «Удосконалення процесу та устаткування сушіння мідії чорноморської» (керівник – д.т.н., професор Дейниченко Г.В.);

– комплексний дипломний проект спеціаліста, що виконано за двома спеціальностями Дульцевим М.В. (ФОТС), Берець К.В. (ННІХТБ) :  «Розробка проекту технічного оснащення лінії з виробництва бортового харчування «Air catering» при міжнародному аеропорті «Харків»» (керівники – к.т.н., ст. викладач Червоний В.М., кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, к.т.н., доцент Колеснікова М.Б., кафедра технології харчування);

– дипломний проект бакалавра Зубрєва А.С. на тему: «Технічне оснащення лінії з виробництва рибних напівфабрикатів та розробка ультразвукового пристрою для очищення риби від луски» (керівник – к.т.н., професор Постнов Г.М.).

За підсумками роботи журі конкурсу представлені роботи отримали наступні відзнаки:

Мар’єнков Юрій Ігорович посів ІІ місце в конкурсі магістерських робіт науково-дослідного спрямування;

Дульцев Михайло Вікторович та Берець Катерина Валеріївна посіли І місце в конкурсі комплексних дипломних проектів за двома спеціальностями;

Зубрєв Антон Сергійович посів І місце в конкурсі дипломних проектів бакалавра.

Колектив кафедри щиро вітає дипломантів та їх керівників з перемогою, бажає подальшої плідної праці та нових здобутків!