Всеукраїнський конкурс дипломних проектів зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»

13.05.2016 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних проектів зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв». В роботі журі конкурсу прийняли участь:
голова журі:
– Карпенко Людмила Костянтинівна, к.т.н., доцент, декан факультету обладнання і технічного сервісу, Харківський державний університет харчування та торгівлі;
члени журі:
– Мирончук Валерій Григорович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Національний університет харчових технологій;
– Дейниченко Григорій Вікторович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі;
– Потапов Володимир Олексійович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки,  Харківський державний університет харчування та торгівлі;
– Богомолов Олексій Васильович, д-р техн. наук, професор, директор навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
– Голячук Сергій Євгенович, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри обладнання переробних виробництв, Луцький національний технічний університет;
– Самойчук Кирило Олегович, к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, Таврійський державний агротехнологічний університет;
 Кепін Микола Іванович, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв, Одеська національна академія харчових технологій;
– Пазюк Вадим Михайлович, к.т.н., доцент кафедри процесів і обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет.
Від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ  у конкурсі прийняли участь дипломні проекти студентів:
– магістерська робота науково-дослідного спрямування Зубрєва А.С. «Удосконалення процесу очищення тушок ставкової риби від луски та його апаратурне оформлення» (керівник – к.т.н., професор Постнов Г.М.);
– комплексний дипломний проект магістра, що виконаний за двома спеціальностями, студентів  Лихобаби О.В. (ФОТС), Душенка Д.К. (ННІХТБ)  на тему: «Розробка і запровадження інноваційних підходів комплексного технолого-апаратурного забезпечення виробництва кулінарної продукції з використанням пектину» (керівники – д.т.н., професор Дейниченко Г.В. від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, д.т.н., проф. Перцевий Ф.В. від кафедри технології харчування);
– комплексний дипломний проект магістра, що виконаний за двома спеціальностями, студентів  Шевченко І.В. (ФОТС), Жадан К.В. (ННІХТБ)  на тему: «Розробка і запровадження інноваційних підходів комплексного технолого-апаратурного забезпечення виробництва кулінарної продукції з використанням гарбуза столового та молочної сировини» (керівники – к.т.н., професор Афукова Н.О. від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, д.т.н., проф. Гринченко О.О. від кафедри технології харчування);
– дипломний проект спеціаліста Сінілова Д.Л. на тему «Проект та технічне оснащення цеху з виготовлення м’ясної кулінарної продукції» (керівник – к.т.н., професор Афукова Н.О.)
– дипломний проект бакалавра Шипко Г.М. на тему: «Технічне оснащення цеху з виробництва дитячого харчування на базі ПАТ «Яготинський маслозавод» (керівник – к.т.н., професор Постнов Г.М.).
За підсумками роботи журі конкурсу представлені роботи отримали наступні відзнаки:
Зубрєв Антон Сергійович посів І місце в конкурсі магістерських робіт науково-дослідного спрямування;
Лихобаба Олександр Валерійович та Душенок Дмитро Костянтинович посіли І місце в конкурсі комплексних дипломних проектів за двома спеціальностями;
Синілов Дмитро Леонідович посів ІІІ місце в конкурсі дипломних проектів спеціаліста;
Шипко Ганна Миколаївна посіла ІІ місце в конкурсі дипломних проектів бакалавра.

Колектив кафедри щиро вітає дипломантів та їх керівників з перемогою, бажає подальшої плідної праці та нових здобутків!