Всеукраїнський конкурс дипломних проектів бакалавра і магістра

16-17 травня 2018 року в межах II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв” , яка проходила в Таврійському державному агротехнологічному університеті, відбувся конкурс дипломних проектів бакалавра напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” та дипломних проектів магістра спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв”. В роботі журі конкурсу Харківський державний університет харчування та торгівлі  представляв зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва професор Дейниченко Г.В.

На конкурс було подано більш ніж 30 дипломних проектів бакалавра і магістра з 12 закладів вищої освіти України, що готують фахівців  відповідної кваліфікації.

Представниками конкурсного журі було окремо відмічено високий рівень виконання дипломних проектів в ХДУХТ, в яких розроблялися сучасні актуальні питання технічного оснащення підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства та  які виконувались на замовлення господарських суб’єктів і містили акти впровадження у виробництво та навчальний процес.  Всі без винятку дипломи, виконані у ХДУХТ, проходили апробацію на наукових конференціях молодих учених, аспірантів та студентів, за їх матеріалами було опубліковано наукові статті та тези доповідей на конференціях, отримано грамоти та  інші нагороди.

За підсумками роботи журі конкурсу дипломний проект бакалавра студента ХДУХТ Максименка Микити Михайловича на тему “Технічне оснащення малого цеху з виробництва рибних кулінарних виробів”  був визнаний переможцем та отримав диплом I ступеня (керівник – проф.Постнов Г.М.). В конкурсі дипломних проектів магістра дипломом II ступеня був нагорождений проект студента Бондаренка Романа Юрійовича на тему “Удосконалення процесу очищення топінамбуру та його апаратурне оформлення ” (керівники – проф.Афукова Н.О., доц.Дмитревський Д.В.).

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва вітає переможців конкурсу та їх керівників і бажає їм нових творчих досягнень, миру і злагоди.