Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»

6 квітня 2017 року в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді», присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ.
В рамках конференції відбулось засідання багатьох секцій, які відображають різновекторність розвитку харчової та готельної індустрії. На засіданні секцій були представлені креативні та сучасні студентські роботи та надбання молодих вчених вишів України та зарубіжжя, зокрема Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Таврійського державного агротехнологічного університету, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Наманганського інженерно-педагогічного інституту (Республіка Узбекистан), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». На кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва вже традиційним було проведення двох секцій для презентації наукових розробок молоді – секція «Обладнання підприємств харчової, готельної та ресторанної індустрії», керівник секції – к.т.н., доцент Дмитревський Д.В., секретар секції – студентка гр. ТХ-24 Коннова Є.В. та секція «Інтелектуальна власність», керівник секції – к.т.н., доцент Дуб В.В., секретар секції – студентка гр. ТХ-21м Варварова П.О.

Секція «Обладнання підприємств харчової, готельної та ресторанної індустрії»

На секцію «Обладнання підприємств харчової, готельної та ресторанної індустрії» було представлено низку наукових доповідей за різними напрямками, які стосувались окремих питань функціонування та розвитку харчової і ресторанної індустрії, розвитку обладнання для готельного бізнесу. Так, студентом 4 курсу факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ Осикою М.С. були представлені результати розробки в галузі обладнання ресторанної індустрії на тему «Електродний парогенератор». Студентом Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ ім. П. Василенка Постновим О.С. було представлено доповідь за темою «Перспективи використання ультразвукової обробки молока». Оцінкою рівня цих наукових розробок стали дипломи І ступеня, якими були нагороджені молоді науковці. Дипломами ІІ ступеня були нагороджені: студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ гр. ТХ-14 Гусєва О.Д. за доповідь на тему «Сучасні плити з індукційним нагрівом» та студентка Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара Сирота А.К. за доповідь «Удосконалення обладнання для виробництва технології соусу емульсійного типу з вакаме». Дипломами ІІІ ступеня було відзначено студента 4 курсу факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю ХДУХТ, гр. ТТ-23 Смоленського О.В., який виступив з доповіддю «Інноваційні технології під час митного контролю», та студентку Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара Вареник Т.С. за доповідь на тему «Удосконалення обладнання для виробництва кнелів рибних».

Окрім дипломантів було заслухано та обговорено низку доповідей з проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням обладнання харчової та готельної індустрії України. Доповідачі запропонували новітні технічні рішення для зростання ефективності функціонування обладнання закладів ресторанного господарства та переробних підприємств харчової промисловості. Окремими молодими науковцями-дослідниками були запропоновані цікаві думки стосовно енергоефективності та енергозбереження під час експлутації обладнання в готельній індустрії. Всі доповідачі були відзначені заохочувальними грамотами за активну участь у роботі конференції.

Секція «Інтелектуальна власність»

На секції «Інтелектуальна власність» доповіді були присвячені правовій охороні об’єктів інтелектуальної власності в сфері харчової та ресторанної індустрії. Студентами були підняті інноваційні питання стосовно набуття прав на кулінарні вироби, які виготовляються в закладах ресторанного господарства та харчової промисловості, розглядались питання ефективності застосування франшизи у ресторанному господарстві під час організації закладів швидкого харчування. Були також розглянуті питання удосконалення функціонування державних структур, що працюють у сфері інтелектуальної власності, та ефективності їх взаємодії з харчовою індустрією. За підсумками роботи секції дипломом І ступеня було нагороджено студентку 4 курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ гр. ТХ-23 Шабельську І.І. за доповідь «Зовнішній вигляд харчових продуктів як об’єкт інтелектуальної власності та чинник для приваблення споживачів», дипломом ІІ ступеня було нагороджено студента 5 курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ гр. ТХ-22м Єрмолаєнка В.О. за доповідь «Стратегічне управління інтелектуальною власністю підприємств», дипломом ІІІ ступеня було нагороджено студента 5 курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ гр. ТММ-22м Павленка І.Р. за доповідь «Особливості набуття правової охорони на нові розробки в галузі технології харчування». Інші доповідачі за свої цікаві та змістовні доповіді були відзначені грамотами учасника конференції. За під сумками роботи обох секцій та конференції загалом було видано збірник тез доповідей.

Колектив кафедри висловлює подяку студентам за високий рівень підготовки та якість наукових доповідей, бажає молодим науковцям творчої наснаги, наукових здобутків, яскравих перемог, успішного складання екзаменаційної сесії та захисту дипломних проектів!