Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва, наукові пошуки молоді»

2 квітня 2015 року у Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва, наукові пошуки молоді».

У конференції прийняли участь студенти, здобувачі та молоді науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі, а також споріднених ВНЗ України.

Традиційно на кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва під час роботи конференції працювала секція «Обладнання підприємств харчування», на якій були заслухані доповіді студентів факультету обладнання та технічного сервісу, факультету менеджменту, товарознавчого факультету ХДУХТ. Керівником секції був к.т.н., старший викладач Дмитревський Дмитро В’ячеславович.

Суттєвий об’єм наукових досліджень, які були відображенні у доповідях секції, виконують магістранти факультету обладнання та технічного сервісу  За результатами виступів Лихобаба Олександр Валерійович був нагороджений дипломом І ступеня за доповідь «Удосконалення процесу екстрагування з метою одержання пектинових концентратів», магістрант Шевченко Ірина Вадимівна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за доповідь «Аналіз напрямків переробки гарбуза»

Слід відзначити активну участь у роботі конференції студентів факультету менеджменту, доповіді яких були присвячені вивченню обладнання, що використовується для оснащення закладів готельно-ресторанного господарства. Серед студентів факультету менеджменту дипломом ІІ ступеня було нагороджено студентку гр. ГРС-32 Лещотну Т.О. за доповідь «Інноваційні рішення технічного оснащення гриль-ресторану», заохочувальними грамотами були нагороджені студентки Ревва Г.Ю., Битяк А.В., Коновалова К.Ю., Колеснік Ю.В.

На засіданні секції також була заслухана доповідь, яка присвячена вивченню технічних засобів митного контролю, а саме детекторів дорогоцінних каменів. Доповідачем була студентка гр. ТТ-21 факультету товарознавства та торговельного підприємництва  Ільченко Ю.І., яка була нагороджена грамотою за доповідь «До питання ідентифікації муассаніту  у митній практиці».

Поряд зі студентами старших курсів на науково-практичній конференції дебютують з науковими доповідями студенти молодших курсів. Відносно нещодавно студентка гр. М-21 факультету обладнання та технічного сервісу Шипко Г.М. розпочала проведення експериментальних досліджень, які пов’язані з використанням ультразвуку у харчовій промисловості. За результатами цих досліджень студентка була нагороджена почесною грамотою за доповідь «Ультразвук в молочній промисловості»

Цього року вперше кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва було організовано і проведено засідання секції «Інтелектуальна власність», на якій були заслухані доповіді студентів навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу, товарознавчого факультету, факультету обладнання та технічного сервісу, економічного факультету ХДУХТ, а також студентів Університету “Харківський інститут банківської справи”. Керівником секції був к.т.н., доцент Дуб В.В.

Магістранти навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу зробили низку доповідей з питань охорони інтелектуальної власності. В своїх доповідях вони запропонували новаторські ідеї та шляхи покращення рівня охорони об’єктів інтелектуальної власності в харчовій промисловості та відзначили важливість підвищення правової культури з використання об’єктів інтелектуальної власності серед студентства.

Так магістрант гр. ТХ-30м Іллічова Г.С. виступила з доповіддю на тему «Товарний знак як спосіб захисту інтелектуальної власності» і була нагороджена Дипломом  ІІІ ступеня.

Магістрант гр. ТХ-30м Сердюк Я.Ю.  зробила доповідь на тему «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» за яку вона була нагороджена дипломом  ІІ ступеня.

Найкращими були визнані доповіді магістранта гр. ТХ-30м ННІХТБ ХДУХТ Сімакової А.О. та студента гр. 52-БС-Н Університету банківської справи «Харківського інституту банківської справи» Шария С.О., які виступили з доповідями на тему: «Актуальні аспекти набуття та охорони прав на географічне зазначення харчових продуктів на території України» та  «Сучасні проблеми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами» відповідно. За найкращі доповіді вони були нагороджені дипломами І ступеня.

 

Викладачі кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва висловлюють подяку студентам, які приймали участь у роботі конференції та бажають їм успіхів у подальшій науковій діяльності.