Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА, НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»

Проведення наукових конференцій має суттєве значення для розвитку творчих здібностей студентів та молодих науковців, стимулювання їх інтересу до наукової роботи та уміння представити результати науково-дослідної діяльності. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі є традиційним щорічне проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді».
У 2018 році ця конференція відбулась 19 квітня. На кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва традиційно пройшло засідання секції «Обладнання підприємств харчової, готельної та ресторанної індустрії». Керівником секції був кандидат технічних наук, доцент Дмитревський Дмитро В’ячеславович.

З науковими доповідями на секції виступили студенти навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу та факультету менеджменту ХДУХТ. В роботі конференції взяди участь студенти-іноземці, які навчаються в університеті за профілем кафедри. Також на конференцію були запрошені студенти Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ». Тематика наукових доповідей студентів відповідала тематиці дисциплін, які викладаються на кафедрі, та основним напрямам кафедральних наукових досліджень. Наукові роботи були прсвячені проблемам розробки устаткування для переробки сільсько-господарської сировини, питанням охорони прав обєктів інтелектуальної власності, особливостям технічного забезпечення технологічних процесів індустрії гостинності.

За підсумками роботи конференції дипломом I ступеня була нагороджена студентка групи ТХ-13м Шабельська Ірина за доповідь «Захист права інтелектуальної власності в ресторанному бізнесі» (науковий керівник- к.т.н., доцент Дуб В.В.). Дипломом I ступеня був нагороджений студент гр. М-14 Браймох Саксеса за доповідь «Equipment for meat processing» (науковий керівник- к.т.н., доцент Дмитревський Д.В.). Дипломом II ступеня була нагороджена студентка групи ТХ-13м Сизонова Катерина за доповідь «Особливості патентного тролінгу в Україні та способи його запобігання»(науковий керівник- к.т.н., доцент Дуб В.В.). Також дипломом II ступеня був нагороджений студент гр. Мм-57 Осика Микита за доповідь «Дослідження інноваційного парогенератора» (науковий керівник- к.т.н., доцент Горєлков Д.В.). Дипломами III ступеня були нагороджені студенти гр. М-14 Лазуренко Руслан і Чаплюн Дмитро за доповіді «Комбіновані способи теплової обробки харчових продуктів»(науковий керівник- к.т.н., доцент Дмитревський Д.В.) та «Перспективи розробки м’ясних напівфабрикатів на основі субпродуктів»(науковий керівник- к.т.н., доцент Горєлков Д.В.).
Заохочувальними грамотами за доповідь на тему «Меблі-трасформери в індустрії готельного бізнесу» були нагороджені студентки факультету менеджменту, гр. ГРС-36 Борис Анастасія та Слюсар Анжела (науковий керівник- к.т.н., доцент Червоний В.М.).
Вперше участь у роботі конференції взяли студенти Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ». Студент Бабенко Максим підготував доповідь на тему «Склад оксидів зони лазерного імпульсного впливу на поверхню інструментальних сталей» (науковий керівник – Лисенко Наталя Миколаївна), студент Ващенко Віталій виступив з доповіддю на тему «Застосування CALS-технології в промисловості» (науковий керівник – Панамарьова Ольга Борисівна).  За підсумками роботи конференції вони були нагороджені заохочувальними грамотами.
Професорсько-викладацький склад кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва висловлюює щиру подяку всім студентам, які приймали активну участь у роботі конференції, та бажають успіхів у подальшій науковій діяльності.