Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»

       У Харківському державному університеті харчування та торгівлі є традиційним щорічне проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва, наукові пошуки молоді». Проведення наукових конференцій має суттєве значення для розвитку творчих здібностей студентів та молодих науковців, стимулюванню їх інтересу до наукової роботи та уміння представити результати науково-дослідної діяльності.

    У цьому році Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва, наукові пошуки молоді» відбулась 7 квітня 2016 року.
Кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва була відповідальною за проведення секції «Обладнання підприємств харчування», на якій були заслухані доповіді студентів факультету обладнання та технічного сервісу, навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу. Керівником секції був кандидат технічних наук, доцент Дмитревський Дмитро В’ячеславович.
Слід відзначити активну участь у роботі секції студентів навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу. Дипломом I ступеня була нагороджена студентка групи ТХ-13 Блищик Світлана за доповідь «Індукційний нагрів як інноваційний спосіб теплової обробки харчових продуктів в закладах ресторанного господарства». Дипломом II ступеня була нагороджена студентка групи ТХ-23 Шабельська Ірина за доповідь «Апарати для фритюрного жаріння в сучасному закладі ресторанного господарства». Студентка IV курсу Ананіна Катерина була нагороджена дипломом III ступеня за доповідь «Особливості технічного забезпечення закладів ресторанного господарства устаткуванням для «sous-vide»». Студенти Гусєва Анастасія та Костигов Кирило були нагороджені грамотами.
У конференції, також приймали участь студенти споріднених ВНЗ України. Студент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського м. Кривий Ріг, Андрейченко Роман отримав диплом II ступеня за доповідь «Методи підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості регіону».
Під час роботи секції була заслухана доповідь «Перспективи використання машин для диспергування при створенні полікомпонентних напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства» Гіренко Наталії, яка є аспіранткою I-го року навчання, кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. У доповіді були представлені відеоматеріали, які визвали зацікавленість у студентської аудиторії.
Викладачі кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва висловлюють щиру подяку всім студентам і молодим науковцям, які приймали активну участь у роботі конференції та бажають успіхів у подальшій науковій діяльності.

   Також однією з найцікавіших та сучасних секцій конференції була секція “Інтелектуальна власність”, яка проходила під керівництвом к.т.н., доцента кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Дуба В.В. Секція уособлювала в собі розмаїття цікавих думок молоді з огляду на сучасне сьогодення, стан розвитку окремих питань дотримання прав інтелектуальної власності в українському просторі у порівнянні зі світовою спільнотою. Молоді науковці підіймали цікаві питання з охорони різних обєктів інтелектуальної власності та попередження правопорушень в цій сфері.

   В роботі секції прийняли участь молоді вчені та студенти різних міст та вищих начальних закладів. Так, участь у роботі прийняли та виступили з доповіддю студенти Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Богиня К.О. з доповіддю “Зміни до законів України, що стосуються об’єктів права інтелектуальної власності” та Іващенко О.В. з доповіддю “До питання термінології”. Також участь у роботі секції прийняла студентка Юхно В.О. з Харківського національного університету будівництва та архітектури з доповіддю “Role of patent iformation search in management of intellectual propety”.

  Найактивнішу участь у роботі секції прийняли студенти ННІХТБ та факультету товарознавства та торговельного підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі. Студентка гр. ТТМ-21 Дуб А.В. виступила з доповіддю на тему “Результат удосконалення якості харчових продуктів як об’єкт інтелектуальної власності” і була нагороджена дипломом учасника І ступеня. Студентка гр. ТХ-21м  Веренич М.В. виступила з доповіддю на тему “Правова охорона “географічного зазначення” як об’єкта інтелектуальної власності” – за підсумками доповіді нагороджена дипломом учасника ІІ ступеня. Студентка гр. ТЕМ-31 Ватула Т.С. підготовила доповідь за темою “Захист торгової марки” і нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

  Яскравість та сучасність думок висловлених у доповідях конференції, із зазначених проблемних питань, свідчить про гідний рівень підготовки майбутніх фахівців різних галузей і впевненість у зростанні правової культури сучасної молоді при використанні об’єктів інтелектуальної власності у професійній діяльності та побуті.

Бажаємо майбутнім фахівцям натхнення, успіхів, невичерпного талану на наукових та освітніх висотах!