Всеукраїнська науково-методична конференція завідувачів випускових кафедр

18-20 травня в Національному університеті харчових технологій  відбулася Всеукраїнська науково-методична конференція завідувачів випускових кафедр спеціалізації «Обладнання переробних та харчових виробництв» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  ХДУХТ на конференції був присутній завідувач кафедри  професор  Дейниченко Г.В.

У роботі конференції взяли участь представники 13 вищих навчальних закладів України. Національний університет харчових технологій представили професори Лариса Арсеньєва, Валерій Мирончук, Олександр Гавва, Євгеній Штефан, Олександр Серьогін, Анатолій Соколенко, Анатолій Бовсуновський, Микола Пушанко, Олександр Литвиненко, Володимир Теличкун; доценти Сергій Блаженко, Святослав Лементар, Оксана Єщенко, Юрій Вересоцький, Роман Якобчук, Віталій Пономаренко, Сергій Удодов, Максим Шпак, Валентин Олішевський, Юлія Теличкун, Олена Чепелюк, Микола Десик; асистенти Юрій Доломакін, Олена Бабанова. Від Харківського державного університету харчування і торгівлі участь взяли професори Григорій Дейниченко, Володимир Потапов, Ірина Бабкіна і доцент Людмила Карпенко. Одеська національна академія харчових технологій делегувала професора Олександра Вітренка. Професор Федір Ялпачик і старший викладач Віктор Циб – представники Таврійського державного агротехнологічного університету. З Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) прибули доценти Андрій Возняк, Ольга Мельник, Олег Удовенко, Олександр Омельченко. Професор Тетяна Вітенько представила Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, а професор Ігор Паламарчук – Вінницький національний аграрний університет. Від Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка участь у конференції взяв професор Олексій Богомолов. Представником Луцького національного технічного університету виступив доцент Сергій Голячук. Національний університет «Львівська політехніка» презентував професор Зіновій Стецько, а Черкаський державний технічний університет – професор Василь Осипенко і доцент Олександр Батраченко. З Кам´янець-Подільської філії НУХТ приїхав голова фахової комісії Володимир Марисик, з Полтавської філії НУХТ – голова фахової комісії Тетяна Варакіна.

Пленарне засідання конференції відкрила з вітальним словом проректор університету з науково-педагогічної і виховної роботи  професор Лариса Арсеньєва.

На конференції були розглянуті питання змістовних частин навчальних і робочих планів підготовки фахівців із обладнання переробних і харчових виробництв, використання технологій дистанційного навчання при викладанні фахових дисциплін, узагальнені підходи до  координації  обсягу навчального процесу, змісту навчальних планів і змісту кваліфікаційних робіт. На конференції  була створена дорадча міжвузівська науково-методична комісія спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.