Вийшов з друку Практикум з устаткування підприємств харчування. Ч.1.

ОбложкаКолективом  викладачів кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва підготовлено та видано навчальний посібник “Устаткування підприємств харчування. Практикум”, ч.1. Механічне устаткування.  До авторського колективу увійшли  д.т.н., професор Дейниченко Г.В., к.т.н., професор Афукова Н.О., к.т.н., професор Постнов Г.М.,  к.т.н., доцент Дмитревський Д.В., к.т.н., доцент Червоний В.М. Видання навчального посібника здійснено київським видавництвом “ІНКОС”.

Це перше за часи незалежності України видання лабораторного практикуму з устаткування підприємств харчування.  Навчальний посібник  написаний  за підсумками багаторічного досвіду проведення лабораторних і практичнихї робіт на кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ.

Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОіНУ N1/11-8909 від 10.06.14 р.)

В навчальному посібнику надані загальні методичні рекомендації  з проведення лабораторних занять, наведені методичні матеріали для проведення лабораторних робіт  з технологічного устаткування закладів ресторанного господарства. Теоретична частина кожного лабораторного заняття передбачає вивчення класифікації, призначення, будови, правил експлуатації сучасних видів технологічного устаткування закладів ресторанного господарства. Наведені методики розрахунку всіх видів механічного устаткування, висвітлені питання техніки безпеки під час роботи з ним. Наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання, що закріплюють матеріал з конкретної тематики.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.051701 “Харчові технології та інженерія” всіх форм навчання.