Вийшов з друку навчальний посібник «Дипломне проектування»

У видавництві «ІНКОС» (м. Київ) вийшов з друку навчальний посібник «Дипломне проектування», призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», спеціалізація устаткування закладів ресторанного господарства. Навчальний посібник випущений  за загальною редакцією зав. кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва ХДУХТ, докт. техн. наук, проф. Дейниченка Г.В.

дипломное проектированиеМетою складання та видання цього навчального посібника є надання допомоги студентам в проектуванні сучасного обладнання закладів ресторанного господарства та харчових виробництв, виконанні інженерної, екологічної, економічної та інших частин дипломного проекту відповідно до діючої нормативної документації та вимог вищої школи.

В навчальному посібнику наведено методологію технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, що необхідні при виконанні дипломного проектування.

У написанні навчального посібника приймали участь фахівці кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі: докт. техн. наук, професор Дейниченко Г.В.; канд. техн. наук, професори Постнов Г.М., Афукова Н.О.; канд. техн. наук, доценти Дуб В.В., Золотухіна І.В., Крамаренко Д.П. та фахівці кафедр споріднених ВНЗ України – Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Української інженерно-педагогічної академії.

Посібник може бути корисним не тільки студентам, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», а й широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Обсяг навчального посібника – 27,44 умовних друкарських аркушів, тверда палітурка, мова – українська.