Захист дипломних проектів спеціаліста студентами випускниками ФОТС

      Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень, який присвоюється молодим фахівцям, що закінчили ВНЗ. Проте, скільки у цьому слові вагомості та гордості, майбутніх перспектив та здобутків. Цей кваліфікаційний рівень підтверджує наявність впевнених теоретичних знань, практичних навичок та вміння оперативно вирішувати складні, неординарні, несподівані завдання виробничого характеру, які виникають на будь-якому підприємстві повсякденно. Саме так сприймаються випускники факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ, що 17-18 червня 2015 року успішно захистили дипломні проекти спеціаліста по кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва. Під час захисту студенти-дипломники продемонстрували впевнені знання з різних видів технологічного обладнання, показали свої практичні навички в проектуванні та комп’ютерному моделюванні. Особливо слід відзначити їх впевненість під час відповіді на запитання, наполегливість при відстоюванні власної точки зору перед членами державної екзаменаційної комісії, здатність аргументовано та змістовно доводити правильність власних технічних рішень. Безумовно всі ці якості, продемонстровані під час захисту та під час підготовки дипломних проектів, свідчать про гідний рівень кваліфікації випускників.

  Слід відзначити розмаїття тематик, за якими виконувались дипломні проекти спеціаліста, та їх актуальність для сьогодення, перспективність впровадження у виробництво.Так, під керівництвом викладачів кафедри було виконано низку дипломних проектів спеціаліста за напрямком проектування обладнання закладів ресторанного господарства. Зокрема студентом групи М-10 Алексеєнко К.М. виконаний  дипломний проект за темою «Технічне оснащення ресторану на 100 місць» (керівник – доцент Золотухіна І.В.), студентом групи М-10 Куликом А.О. – «Проект технічного оснащення закладу харчування» (керівник – доцент Дуб В.В.). Іншим напрямком підготовки спеціалістів-механіків став напрямок проектування обладнання хлібобулочних та макаронних виробництв. За цим напрямком виконували проекти студенти групи М-20 Базюк Д.В. «Технічне оснащення міні-цеху з виробництва хлібобулочних виробів» (керівник – ст. викладач Червоний В.М.) та Степаненко Я.А. «Розробка технічного оснащення міні-цеху по виробництву макаронних виробів» (керівник – доцент Дуб В.В.). І третім напрямком, за яким виконувались дипломні проекти спеціаліста, стала тематика проектування обладнання з переробки м’ясної сировини та виготовлення кулінарної продукції з неї. За цим напрямком були підготовлені дипломні проекти – студента гр. М-10 Мустафаєв Р.С. «Технічне оснащення цеху з виробництва напівфабрикатів для виготовлення гамбургерів» (керівник – ст. викладач Червоний В.М.), студента гр. М-10 Бовт О.В. «Проект та технічне оснащення цеху з виробництва копчених м’ясних виробів» (керівник – ст. викладач Дмитревський Д.В.) та студента гр. М-20 Сінілова Д.Л. «Проект та технічне оснащення цеху з виготовлення м’ясної кулінарної продукції» (керівник – професор Афукова Н.О.). Всі дипломні проекти були відзначені високими оцінками ДЕК і рекомендовані до впровадження у виробництво. Дипломний проект спеціаліста студента Сінілова Д.Л. визнано як найкращий та рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів, що проходитиме у 2016 році.

    Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва вітає спеціалістів з успішним захистом, бажає подальших успіхів, кар’єрного та професійного зростання та творчої наснаги у майбутньому!