Вiдбувся захист дипломних проектiв спецiалiстiв студентами-заочниками ФОТС ХДУХТ

   15 червня 2015 року відбувся захист дипломних проектів спеціалістів студентами групи МЗ-19, VI курсу заочного відділення ФОТС, спеціальності 7.050503313 – Обладнання переробних і харчових виробництв.

     Захист дипломних проектів – це підсумок всього терміну навчання в університеті. Під час захисту студент має можливість продемонструвати весь об’єм знань, що він отримав їх за шість років перебування в університеті. Виконання дипломного проекту спеціаліста та його презентація і захист перед Державною екзаменаційною комісією мали продемонструвати рівень підготовки студентів заочної форми навчання ФОТС та набуті ними професійні якості і навички.

Можна впевнено сказати, що захист дипломних проектів відбувся на високому рівні. Студенті-дипломники продемонстрували належний рівень володіння теоретичними і практичними навичками розробки проектів, присвячених створенню нових та удосконаленню існуючих апаратурно-технологічних ліній виробництва харчових продуктів, модернізації окремих видів обладнання ресторанного господарства, харчових виробництв, холодозабезпечення. Важливим принципом професійного підходу до захисту дипломних проектів спеціалістів студентами стало те, що майже всі вони працюють за фахом на сучасних підприємствах харчових і переробних виробництв. І логічним підсумком захисту стало, те що всі студенти-дипломники отримали тільки відмінні та добрі оцінки.

Із 11 студентів групи МЗ-19 під керівництвом викладачів кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва виконували дипломний проект спеціаліста 5 студентів: Бровко Н.Ш. (керівник – проф. Дейниченко Г.В.), Дигало В.В. (керівник – доц. Мазняк З.О.), Бабаєв Д.В. (керівник – ст. викладач Дмитревський Д.В.) Чурілов С.О. та Хмелік С.Г. (керівник – доц. Горєлков Д.В.).

Колектив кафедри щиро вітає випускників ФОТС заочної форми навчання з успішним захистом дипломних проектів спеціаліста і бажає їх професійних успіхів, кар’єрного зростання та особистого людського щастя!