Видано монографію «Удосконалення ресурсозберігаючих процесів переробки бульбоплодів»

У видавництві «Факт» (м. Харків) вийшла з друку монографія «Удосконалення ресурсозберігаючих процесів переробки бульбоплодів».

У монографії розглянуто питання удосконалення комбінованих процесів переробки бульбоплодів. Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність використання комбінованих процесів переробки бульбоплодів для покращення їх якості та зменшення відсотка втрат сировини.

Матеріал монографії буде корисним аспірантам, науковим співробітникам, практичним працівникам, які займаються переробкою овочевої сировини, а також широкому колу читачів, зацікавлених у використанні ресурсозберігаючих технологій у харчовій промисловості. Видання може бути використане в навчальному процесі підготовки магістрів та спеціалістів для закладів ресторанного господарства та харчових виробництв.

У написанні монографії приймали участь фахівці кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі: докт. техн. наук, професор Дейниченко Г.В.; канд. техн. наук, доцент Горєлков Д.В.; канд. техн. наук, ст. викладач           Дмитревський Д.В.

Обсяг монографії – 11,63 умовних друкарських аркушів, тверда палітурка, мова – українська.

монограф бульбы