Видання другої частини навчального посібника “Устаткування підприємств харчування. Практикум”.

Титул справочник 2Вийшов з друку навачальний посібник  “Устаткування підприємств харчування. Практикум. Ч.2. Теплове устаткування.” Навчальний посібник був підготовлений авторським колективом у складі д.т.н., професор Дейниченко Г.В., к.т.н., професор Афукова Н.О., к.т.н., професор Постнов Г.М., к.т.н., доцент Дмитревський Д.В., к.т.н., доцент Червоний В.М. та виданий київським видавництвом “ІНКОС”.

Це перше за часи незалежності України видання лабораторного практикуму з устаткування підприємств харчування.  Навчальний посібник  написаний  за підсумками багаторічного досвіду проведення лабораторних і практичнихї робіт на кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ.

На навчальний посібник отриманий Гриф Міністерства освіти і науки України (лист МОіНУ N1/11-8909 від 10.06.14 р.).

В навчальному посібнику наведені загальні методичні рекомендації, які містять методику і правила проведення лабораторних занять з теплового устаткування закладів ресторанного господарства. Кожна лабораторна робота складається з теоретичної частини з інформацією про класифікацію, призначення, будову, правила експлуатації певної групи сучасного теплового устаткування та практичної частини, що її треба виконати студентам. Наведені методики розрахунку теплового балансу, техніко-економічних показників, окремих видів теплогенеруючих пристроїв теплового устаткування, надані заходи з техніки безпеки під час роботи з цим устаткуванням. Для закріплення та більш глибокого вивчення матеріалу наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”,  6.051701 “Харчові технології та інженерія” всіх форм навчання.