VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти»

В м. Київ, у Національному авіаційному університеті 20 березня 2018 року відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти».
Координатори конференції: кафедра педагогіки та психології професійної освіти і кафедра іноземних мов за фахом, Навчально-науковий гуманітарний інститут.

У рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції працювало 2 секції: 1 секція «Компетентнісний підхід до організації навчального процесу у профільних вищих навчальних закладах»; 2 секція «Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування».

Викладачі кафедри д.т.н., проф. Дейниченко Г.В., к.т.н., проф. Афукова Н.О., к.т.н., доц. Мазняк З.О. прийняли участь у роботі 1 секції конференції. Була підготовлена доповідь за темою «Побудова освітньої програми на основі компетентнісного підходу». Ці матеріали були опубліковані у Збірнику тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». За результатами роботи конференції було отримано сертифікати учасника цієї конференції.

На першій секції розглядалися питання застосування компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців, питання компетентнісної підготовки учнів шкіл, коледжів до вступу у ВНЗ, особливості педагогічної діяльності викладача у процесі формування компетентного фахівця. Всі ці питання особливо актуальні на сьогодні, в період реформування вищої освіти в Україні.