Третя міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”. День третій.

Третій день завершував проведення Третьої  міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”. Були проведені круглі столи, дискусійні платформи за проблематикою конференції, під час яких  відбувся обмін думками, дискусії між колегами закладів вищої освіти України та представниками виробництва.

По закінченні індивідуального спілкування в залі засідань оздоровчого комплексу “Салют” відбулося підсумкове засідання конференції.  Після широкого обговорення, обміну думками була прийнята Резолюція Третьої  міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”. В ній, зокрема, говориться, що конференція була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства.

Були ухвалені сновні рекомендації прийнятої резолюції:

  1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.
  2. Підтримати діяльність науково-педагогічних колективів наукових установ НАН України, закладів вищої освіти щодо розвитку фундаментальної та прикладної науки. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ЗВО та проведення спільних наукових досліджень.
  3. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за  напрямами наукових шкіл, що брали участь в конференції.
  4. Активізувати роботу з рекламування та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності і укладання угод на виконання наукових досліджень і розробок за замовленнями підприємств.
  5. Активізувати роботу з підготовки пропозицій щодо комерціалізації завершених науково-дослідних робіт для формування електронної бази даних із метою розміщення їх в міжуніверситетській мережі трансферу технологій.
  6. Активізувати роботу вчених до виходу зі своїми розробками на ринок, створення своїх компаній або продажу ліцензій на технології іншим фірмам, щоб спонукати вчених перетворювати свої дослідження в реальні джерела доходів.
  7. Здійснювати роботу із активного залучення колег зі споріднених ЗВО, а також представників ділових кіл різних міст України, закордонних організацій та фірм до спільних наукових розробок в межах програми Горизонт 2020.
  8. Розвивати партнерство з промисловцями і підприємцями та проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій з метою залучення їх до створення нових та впровадження існуючих видів обладнання і технологій у виробництво.
  9. Розширювати міжнародні зв’язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у фахових українських виданнях та науковців України у зарубіжних виданнях.

Завершилося підсумкове засідання врученням всім присутнім сертифікатів  про участь в конференції.