Третя міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”. День другий.

Другий день Третьої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності” розпочався з офіційного відкриття, яке проходило в залі засідань оздоровчого комплексу “Салют”.   До учасників конференції з привітальним словом звернувся проректор з наукової роботи ТДАТУ ім. Д. Моторного, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України  В.Т. Надикто.  Він поздоровив  всіх присутніх з початком роботи конференції та побажав  цікавих наукових доповідей, плідної праці та нових наукових досягнень.

На пленарному засіданні було заслухано низку наукових доповідей, які представили науковці з різних регіонів України. Першу доповідь  на тему “Наукове обгрунтування доцільності застосування діананофільтрації в технологіях перероблення молочної сироватки” представила д.х.н., пров.наук. співроб. лабораторії мембранних та сорбційних матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук  України Ю.С. Дзязько.

З доповіддю “Управління бізнес-процесами підприємств сфери харчування”, яку підготували науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) та Вищої школи менеджменту м. Осло (Норвегія), виступив к.т.н., доцент, докторант ХДУХТ О.В. Ольшанський.  Результати досліджень наукових шкіл Таврійського державного агротехнологічного університету ім.Д.Моторного були представлені в доповіді  “Перспективні напрямки наукових досліджень лабораторії первинної переробки продукції рослинництва”, з якою виступили д.т.н., проф. М.Є. Сердюк та к.с.-г. н., доц.Бандура І.І.

Наукову спільноту Черкаського державного технологічного університету на конференції представляв к.т.н., доц.О.В. Батраченко. Він виступив на пленарному засіданні з результатами досліджень за докторською дисертацією на тему:”Науково-прикладні основи розвитку машин для подрібнення м’ясної сировини”.  З доповіддю “Удосконалення технології отримання повітряних снеків із зернового сорго” виступив асистент Дніпровського державного аграрно-економічного університету Д.О. Тимчак.

Всі доповіді пленарного засідання викликали велику зацікавленість у учасників конференції, за деякими з них відбулася жвава дискусія, що супроводжувалася обміном думок з тієї чи іншої проблеми.

Після обідньої перерви відбулися секційні засідання, на яких з науковими доповідями виступили  представники закладів вищої освіти – організаторів конференції, а також науковці Національного університету харчових технологій, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка, Криворізького національного університету, Української інженерно-педагогічної академії.

Завершився другий день конференції урочистою вечерею та великою культурною програмою, яку підготували гостинні господарі та в якій взяли участь  всі учасники конференції.