Святкування 50-річного ювілею кафедри. Репортаж третій.

На пленарному засіданні Міжнародної науково-методичної конференції “Інженерна освіта  в сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення”  з доповіддю «Ювілей кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва: від витоків до сьогодення» виступив  завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, доктор технічних наук , професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії Дейниченко Григорій Вікторович.

В доповіді було надано історичний нарис формування та становлення кафедри обладнання підприємств громадського  харчування  у 70-80-ті роки минулого століття під керівництвом її засновника та беззмінного керівника на протязі 22 років  професора М.І.Беляєва.  Відмічено роль кафедри в формуванні освітнього та наукового потенціалу  Харківського інституту громадського харчування , завдяки чому інститут  був визнаний провідним вищим навчальним закладом  у сфері громадського харчування  в колишньому СРСР,  в створенні і формуванні наукових школ, які здійснювали фундаментальні прикладні дослідження і продовжують робити це сьогодні, в заснуванні інженерно-механічного факультету  в ХДУХТ тощо.

Яскраво в доповіді було представлено  і сьогодення кафедри – навчальна, методична, наукова, міжнародна робота, що в сукупності забезпечило визнання кафедри як провідного структурного освітнього і наукового підрозділу не тільки в ХДУХТ, але й в Україні та далеко за її межами.

Бурхливими оплесками учасники конференції вітали присутніх в залі ветеранів кафедри різних років – Одарченка Миколу Семеновича, Сімов′яна Саркіса Ваграмовича, Афукову Наталію Олександрівну, Постнова Геннадія Михайловича, Бову Миколу Тимофійовича, а також доньку засновника кафедри М.І.Беляєва – доцента Беляєву Інну Михайлівну.

 

По закінченні ювілейної доповіді зі словами привітання та поздоровлення на адресу кафедри виступили  гості конференції – представники споріднених кафедр закладів вищої освіти України, з якими кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ХДУХТ  має тісні зв′язки із співпраці.

Зі словами привітання виступили представники Полтавської державної аграрної академії:

-доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (IAELPS), професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв   Сукманов Валерій Олександрович;  

-кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв Падалка Вячеслав Вікторович.

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”  представляли:

-доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Пітак Ярослав Миколайович;

-кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології Шестопалов Олексій Валерійович.

Вітання від Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного висловили:

-в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Федіра Юхимовича Ялпачика, доктор технічних наук, доцент  Самойчук Кирило Олегович;

-кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Федіра Юхимовича Ялпачика Петриченко Сергій Володимирович.

Зі словами привітання від Луцького національного технічного університету  на пленарному засіданні виступив завідувач кафедри технологій і обладнання переробних виробництв , кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Голячук Сергій Євгенович.

Від ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на конференції взяв слово декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доктор технічних наук, професор Скрипник В’ячеслав Олександрович.

Поздоровлення від Черкаського державного технологічного  університету висловив завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, доктор технічних наук, професор  Осипенко Василь Іванович.

Теплі слова привітання лунали від делегації Української інженерно-педагогічної академії в складі:

-завідувача кафедри технологій і дизайну, доктора технічних наук, професора, члена науково-методичної комісії МОіНУ  Рябчикова Миколи Львовича;

-завідувача кафедри харчових та хімічних технологій, кандидата хімічних наук, доцента Александрова Олександра Валентиновича;

-доктора педагогічних наук, професора кафедри харчових та хімічних технологій  Лазарєвої Тетяни Анатоліївни.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка на конференції представляв завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних та харчових виробництв, доктор технічних наук, професор  Богомолов Олексій Васильович.

Від імені Київського національного торговельно-економічного університету кафедру поздоровила доктор технічних наук, професор кафедри технології і організації  ресторанного господарства Юдіна Тетяна Іллівна.

Привітання від Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) висловили:

-доктор технічних наук, професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Погребняк Андрій Володимирович;

-кандидат технічних наук, доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Возняк Андрій Васильович.

Завідувач кафедри  устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ  професор Дейниченко Г.В. щиро подякував своїх колег за теплі слова привітань та поздоровлень.

З доповіддю «Сучасна інженерна освіта. Еволюція змісту й форми» на пленарному засіданні конференції виступив директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ, кандидат технічних наук, доцент   Серік Максим Леонідович.

Ще  з однією доповіддю, яку заслухали  учасники пленарного засідання, виступила доктор педагогічних наук, професор кафедри харчових та хімічних технологій  Української інженерно-педагогічної академії Лазарєва Тетяна Анатоліївна. Тема доповіді – «Підготовка майбутніх технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності в межах компетентнісного підходу».

Завершилося пленарне засідання конференціїї колективним фотографуванням всіх його учасників.