Святкування 50-річного ювілею кафедри. Репортаж четвертий.

Продовженням урочистих заходів зі святкування 50-річного ювілею кафедри устаткування  харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  стало проведення круглого  столу , в якому були об′єднані доповіді всіх трьох секцій  міжнародної науково-методичної конференції “Інженерна освіта у сфері харчової і готельної  індустрії: виклики сьогодення”. Головували на круглому столі  керівник навчального відділу ХДУХТ Попова Анастасія В′ячеславівна та доцент кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва, к.т.н. Дмитревський Дмитро В′ячеславович.

Відкрила круглий стіл доповідь «Роль інтелектуальної власності в освітньому процесі під час підготовки фахівців інженерного спрямування», з якою виступив  к.т.н., доцент кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  Дуб Володимир Васильович.

З цікавою доповіддю  на круглому столі  виступила к.пед.н., асистент кафедри  харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії  Благій Ольга Сергіївна. Тема доповіді – “Сутність і структура  здоров′язбережувальної компетентності майбутніх технологів харчової галузі”.

Наступна доповідь, яку заслухали учасники круглого столу, – “Інформаційно-комунікаційні технології  в сучасній інженерній освіті”. Виступив з доповіддю к.т.н., старший  викладач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ХДУХТ  Гузенко Василь Володимирович.

Велику зацікавленість у учасників круглого столу  викликала доповідь “Підвищення статусу наукових досліджень як умова входження харчових ЗВО України  до європейського освітнього простору”. З означеною доповіддю виступили представники  кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії – д.т.н., професор Сукманов Валерій Олександрович та к.т.н., доцент Падалка В′ячеслав Викторович.

Іще одна доповідь, яку було доведено до учасників круглого столу – “Удосконалення компетентісної підготовки майбутніх інженерів готельно-ресторанного господарства”. Виступив з доповіддю к.т.н., доцент кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва ХДУХТ  Червоний Віталій Миколайович.

Всі доповіді  викликали жвавий інтерес та неабияку зацікавленість у учасників круглого столу. Пропозиції, які лунали під час обговорення доповідей, були враховані під час формування остаточної редакції резолюції конференції.

В межах проведення круглого столу продовжилися поздоровлення та привітання колективу кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  з ювілеєм від колег з випускових кафедр Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Від імені кафедри технології харчування, з фахівцями якої  кафедра устаткування була колись одним колективом і від якої відокремилась у 1969 році, зі словами поздоровлення виступив доктор технічних наук, професор, лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії холоду, колишній завідувач кафедри Пивоваров Павло Петрович.

Від імені колективу кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів ХДУХТ зі словами привітання виступила завідувачка кафедри,  кандидат технічних наук, професор Самохвалова Ольга Володимирівна. Вона приподнесла колективу кафедри устаткування чудовий подарунок – кондитерський набір яскраво оздоблених  мафінів, які власноруч приготували викладачі та спеціалісти кафедри технології хліба.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму ХДУХТ Яцун Леонід Миколайович  привітав колег кафедри-ювіляра  і  запросив їх до сумісних наукових досліджень  та спільних туристичних подорожей.

Зі словами поздоровлення до колективу кафедри устаткування  звернулись викладачі кафедри хімії, гігієни харчування та мікробіології ХДУХТ на чолі з завідувачкою кафедри, доктором технічних наук, професором Євлаш Вікторією Владленівною.

Окреме привітання та поздоровлення рідній кафедрі висловили ветерани, колишні співробітники кафедри устаткування харчової і готельної індустрії кандидат технічних наук, професор Афукова Наталія Олександрівна та кандидат технічних наук, професор Постнов Геннадій Михайлович.

По закінченні заслуховування і обговорення доповідей учасники круглого столу прийняли резолюцію Міжнародної науково-методичної конференції  “Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення” та доручили відповідальним особам Програмного комітету конференції  довести її до Головного управління  науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України та всіх зацікавлених установ і осіб.