Святкування 50-річного ювілею кафедри. Репортаж перший.

У травні 2019 року кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  Харківського державного університету харчування та торгівлі  святкує 50-річчя свого заснування! До цієї дати колективом кафедри за особистої підтримки ректора університету, д.т.н., професора О.І.Черевка  була виконана певна підготовча робота.

Базуючись на багаторічному досвіді викладацької та методичної роботи та відкликаючись на сучасні актуальні проблеми реформування вищої освіти в Україні з її інтеграцією в світовий освітній простір, було заплановано проведення Міжнародної науково-методичної конференції  “Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення”. Тема конференції була офіційно зареєстрована в Міністерстві освіти і науки України, конференція увійшла до переліку проведення науково-методичних конференцій  МОіНУ в 2019 році.

До програмного комітету конференції надійшо 109 тез доповідей із закладів вищої освіти та організацій 7 країн світу – Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Словаччини, Узбекистану, України. До початку роботи конференції було видано збірку тез доповідей і програму конференції.

До 50-річчя кафедри авторським колективом, до якого увійшли викладачі кафедри устаткування, співробітники наукової бібліотеки ХДУХТ та який очолив  ректор університету, д.т.н., професор О.І.Черевко,  було підготовлено та видано літопис “Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ. 50 років на передових рубежах освіти”.  У виданні наведено опис історичних кроків становлення і розвитку кафедри за 50 років існування. Підкреслено значний внесок кафедри в наданні освітніх послуг для сфери торгівлі, харчових і переробних виробництв, готельно-ресторанної справи та туристичних комплексів, обслуговування обладнання підприємств харчової промисловості, торгівлі та ресторанного бізнесу.  Висвітлено шляхи створення наукових шкіл кафедри, культурно-освітню інтеграцію в межах європейського і світового співробітництва. У літописі наведено перелік дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (12) та кандидата технічних наук (64), які були підготовлені і захищені  викладачами, співробітниками , аспірантами і докторантами кафедри за 50  років. Надано перелік отриманих авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, фундаментальні методичні та наукові видання співробітників кафедри –  підручники, навчальні посібники, монографії, довідники, збірки нормативних документів, енциклопедичні видання. Також представлені найбільш вагомі наукові розробки членів кафедри.

Слід наголосити, що виданя літопису  було здійснено завдяки підтримці О.В.Ярославського –  кандидата технічних наук, власника і президента групи DCH, у минулому студента Харківського державного університету харчування та торгівлі й аспіранта професора Михайла Івановича Беляєва.

До 50-річного ювілею кафедри також було підготовлено і видано дві колективні монографії –  “Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії”  та  “Інноваційні технології харчової продукції”. До складу монографій увійшли результати наукових  досліджень, отримані викладачами, співробітниками, аспірантами і докторантами кафедри устаткування в різні роки її існування і діяльності. Аналітичні і експериментальні дослідження проводилися в межах наукових шкіл доктора технічних наук, професора М.І Беляєва  та його учнів – докторів технічних наук, професорів О.І.Черевка та Г.В.Дейниченка, професора Г.М.Постнова. У виданнях показано різноманітність тематики, грунтовність та глибину наукових досліджень, які були завжди притаманні представникам  наукових шкіл кафедри.  В той же час майже у всіх дослідженнях простежується прикладна складова, що спрямовує отримані результати до використання в практичній діяльності підприємств харчової  і переробної промисловості, ресторанного господарства, торгівлі.  З текстом колективних монографій можна ознайомитися  у репозитарії наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.

До святкування ювілею кафедри було організовано та представлено під час ювілейних заходів виставку наукових і методичних видань кафедри за всю 50-річну історію її існування.  Ця виставка відбуласі завдяки допомозі колективу наукової бібліотеки  ХДУХТ і особисто її директора, кандидата наук  Л.Г.Бакуменко.  Також співробітники бібліотеки підготували святковий фотоколаж, який присвятили ювілею кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва.

Завершив підготовку до святкування ювілею кафедри випуск різноманітної пам′ятної сувенірної продукції.