Денне відділення

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Механічне обладнання

Напрям підготовки:
6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум

Обладнання підприємств торгівлі

Напрям підготовки:
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорный конспект
Лабораторний практикум
Залікові питання

Патентознавство

Напрям підготовки:
6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

2. Робоча програма ННІХТБ
Питання до заліку

Теплове обладнання

Напрям підготовки:
6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Екзаменаційні питання
Опорный конспект лекцій
Методичні вказівки для самостіної роботи студентів

Технічні засоби митного контролю

Напрям підготовки:
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні питання
Методичні вказівки для самостійної роботи
Лабораторний практикум

Устаткування в галузі (механічне та теплове)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні та залікові питання
Екзаменаційні та залікові питання 2

Обладнання підприємств торгівлі

Напрям підготовки:
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорный конспект
Лабораторний практикум
Залікові питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
7/8.140101.01 «Готельна і ресторанна справа»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
6.030503 «Міжнародна економіка» ,
6.030504 «Економіка підприємства» ,
6.030507 «Маркетинг»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Технічні засоби митного контролю

Напрям підготовки:
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні питання
Методичні вказівки для самостійної роботи
Лабораторний практикум

Устаткування в галузі (механічне)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія», прискорена форма навчання
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні та залікові питання
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум

Устаткування в галузі (теплове)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні та залікові питання

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Напрям підготовки:
6.140101 "Готельно-ресторанна справа"

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект
Лабораторниу практикум
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Методичні вказівки для смостійної роботи

Механічне обладнання

Напрям підготовки:
6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум

Механічне обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
зочна форма

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Патентознавство

Напрям підготовки:
6.051701 «Харчові технології та інженерія»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

2. Робоча програма ННІХТБ
Питання до заліку

Теплове обладнання

Напрям підготовки:
6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Екзаменаційні питання
Опорный конспект лекцій
Методичні вказівки для самостіної роботи студентів

Теплове обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорный конспект лекцій
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Методичні вказівки для самостіної роботи студентів

Технічні засоби митного контролю

Напрям підготовки:
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні питання
Методичні вказівки для самостійної роботи
Лабораторний практикум

Устаткування в галузі (торговельне)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Екзаменаційні питання

Іжиніринг в ресторанному господарстві

Напрям підготовки:
133 "Галузеве машинобудування"

Навчальні матеріали для скачування:

Інжиніринг_сам.роб
Інжиніринг_тести
Інжиніринг_навч.пос

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7.05170112 «Технології харчування»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

питання для екзамену
Робоча програма

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7/8.05170103 “Технології хліба, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів”,
7/8.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки мяса»,
7/8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»,
7/8.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока»
Тип:
Спеціаліст/магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

2 Робоча програма
Запитання для екзамену
Опорний конспект лекцій

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7/8.05170112 «Технологія харчування»,
Тип:
Спеціаліст/магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Запитання для екзамену
Опорний конспект лекцій

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Спеціаліст

Навчальні матеріали для скачування:

Опорний конспект лекцій
Запитання до заліку
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

Методологія і організація наукових досліджень

Напрям підготовки:
8.140101.02 «Курортна справа»
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Залікові питання

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»;
7.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
7.03051003 «Експертиза товарів та послуг»;
7.03051004 «Управління якістю та безпечністю товарів»,
7.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі»
Тип:
Спеціаліст
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії

Напрям підготовки:
8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв"
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Патентознавство

Напрям підготовки:
8.03051004 «Управління безпечністю та якістю товарів»,
8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі»
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Залікові питання

Патентознавство

Напрям підготовки:
8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»,
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Питання до заліку

Практичне впровадження інноваційних розробок

Напрям підготовки:
8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Залікові питання

Проектування та технічне оснащення підприємств харчування

Напрям підготовки:
7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Спеціаліст

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни
Екзаменаційні питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціаліст/ магістр,
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування в підприємствах харчової промисловості, торгівлі та послуг, готельно-ресторанному господарстві та туризмі», магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
7/8.140101.01 «Готельна і ресторанна справа»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання