Заочне відділення

Спеціальний курс “Інтелекутальна власність”

Напрям підготовки:
0305 «Економіка та підприємництво»

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Спецкурс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
030508 "Фінанси та кредит"

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Механічне обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
зочна форма

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Технічні засоби митного контролю

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Лабораторний практикум
Екзаменаційні питання
Методичні вказівки для самостійної роботи

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
напрям підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни
Залікові питання

Спеціальний курс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
0305 «Економіка та підприємництво»

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Спецкурс “Інтелектуальна власність”

Напрям підготовки:
030508 "Фінанси та кредит"

Навчальні матеріали для скачування:

Залікові питання

Теплове обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорный конспект лекцій
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Методичні вказівки для самостіної роботи студентів

Устаткування в галузі (Механічне)

Напрям підготовки:
напряму підготовки 6.05170 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум
Екзаменаційні та залікові питання

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Напрям підготовки:
6.140101 "Готельно-ресторанна справа"

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект
Лабораторниу практикум
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Методичні вказівки для смостійної роботи

Устаткування в галузі (теплове)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні та залікові питання

Патентознавство

Напрям підготовки:
6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

2. Робоча програма ННІХТБ
Питання до заліку

Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Спеціаліст

Навчальні матеріали для скачування:

Опорний конспект лекцій
Запитання до заліку
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

Проектування та технічне оснащення підприємств харчування

Напрям підготовки:
7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Спеціаліст

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни
Екзаменаційні питання