Швидко спливає час цьогорічних зимових свят…

З особливою приємністю інформуємо, що колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі отримав привітання з Новорічними та Різдвяними святами від колег зі споріднених вищих навчальних закладів та партнерів по співробітництву.
Привітання та поздоровлення надійшли:
– від президента NUTRICON, доктор наук, професор Владімір Какурінов (Македонія);
– від PhD, Associate Professor S. Pashova, кафедра товарознавства Університету міста Варна (Болгарія);
– від д.т.н., професора Медведкова Євгена Борисовича, декана факультету дистанційного навчання і колективу кафедри Механізації і автоматизації виробничих процесів Алматинського технологічного університету (Казахстан);
– від колег з Технічного університету «Люблінська політехніка» за підписом проректора за студентськими справами, доктора наук, професора Павла Дрозджеля (Польща);
– від зав. кафедрою харчових технологій Наманганського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Атаханова Шухрата Нуріддіновича (Узбекистан);
– з кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за підписом д.т.н., проф. Вітенько Тетяни Миколаївни, проректора з міжнародного співробітництва, завідувача кафедри;
– від д.т.н., проф. кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій Литвиненка Олександра Анатолійовича;
– від декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.т.н., доц. Скрипника В’ячеслава Олександровича;
– від д.т.н., проф. Тележенко Любові Миколаївни, завідувача кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій;
– від докторанта кафедри, к.т.н., доц. Юдічевої Ольги Петрівни, доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури;
– від колег з кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету;
– від кафедри харчових технологій Львівського торговельно-економічного університету за підписом завідувача кафедри, д.т.н., проф. Ощипка Ігоря Миколайовича;
– від доцента кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського державного технологічного університету, канд. техн. наук Батраченка Олександра Вікторовича;
– від канд. техн. наук, доц. кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Дніпровського державного аграрно-економічного університету Миколенко Світлани Юріївни;
– від директора Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, канд. техн. наук, доцента Серіка Максима Леонідовича;
– від співробітників бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.


Висловлюємо щиру вдячність колегам за теплі побажання!
Зичимо всім добробуту та нових педагогічних, наукових і професійних перемог у 2019 році!