Профорієнтаційна робота в Кривому Розі і Миколаєві

Під час учбового відрядження до м.м.Кривий Ріг та Миколаїв зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  проф. Дейниченком Г.В. була проведена профорієнтаційна робота у закладах вищої освіти  I-II рівнів акредитації.  Робота проводилась у вигляді зустрічей з керівництвом та студентами випускових курсів декількох коледжів і технікумів.

У м.Кривий Ріг професор Дейниченко Г.В. відвідав 4 коледжі та мав бесіди з бульш ніж 70 випускниками, що навчаються за спеціальностями “Прикладна механіка”,  “Галузеве машинобудування” та іншими спорідненими технічними спеціальностями. Потенційних абітурієнтів цікавили умови навчання на денній та заочній формі, кількість бюджетних місць та вартість контрактного навчання, питання працевлаштування після закінчення університету, умови проживання в гуртожитках ХДУХТ, можливість проходження виробничої практики за кордоном, організація студентського дозвілля. На всі питання було надано вичерпні відповіді.

Також в ЗВО, що були відвідані, залишено повну інформацію про навчання в ХДУХТ за спеціальністю “Прикладна механіка” рівня “бакалавр”. З керівництвом  закладів вищої освіти було досягнуто домовленості  про наміри підписання договорів про співпрацю.

В м.Миколаїв  профорієнтаційна робота проводилась сумісно з зав.кафедрою процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв професором Бабкіною І.В. під час відвідування Державного вищого навчального закладу “Миколаївський політехнічний коледж”. Були проведені зустрічі з випускниками трьох спеціальностей коледжу загальною кількістю майже 50 осіб. Під час зустрічей студентам було надано повну інформацію про навчання за спеціальністю “Прикладна механіка” та за іншими спеціальностями Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ. Було також досягнуто домовленості про подальше співробітництво між нашими закладами вищої освіти.