Привітання з Новорічними та Різдвяними святами від колег зі споріднених закладів вищої освіти та партнерів по співробітництву

З особливою приємністю інформуємо, що колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі отримав привітання з Новорічними та Різдвяними святами від колег зі споріднених закладів вищої освіти та партнерів по співробітництву.
Привітання та поздоровлення надійшли:
– від президента NUTRICON, доктора наук, професора Владіміра Какурінова (Македонія);
– від д.т.н., професора Медведкова Євгена Борисовича, декана факультету дистанційного навчання і колективу кафедри Механізації і автоматизації виробничих процесів Алматинського технологічного університету (Казахстан);
– від доцента кафедри харчових технологій Наманганського інженерно-технологічного інституту, к.т.н. Атаханова Шухратжона Нурітдиновича (Узбекистан);
– від Касумової Афет Айят кизи, доктора філософії з техніки, старшого викладача Азербайджанського технологічного університету, м. Гянджа (Азербайджан);
– особисто від асоц. професора Державного університету Акакія Церетелі к.т.н. Додо Тавдидишвілі (м. Кутаїсі, Грузія);
– від кафедри обладнання та інжинірингу переробних та харчових виробництв Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
– від завідуючого кафедрою харових і хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії, к.х.н., доцента Александрова Олександра Валентиновича;
– з кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за підписом д.т.н., проф. Вітенько Тетяни Миколаївни, проректора з міжнародного співробітництва, завідувача кафедри;
– від д.т.н., проф. Тележенко Любові Миколаївни, завідувача кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій;
– від в.о. зав кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, д.т.н., проф. Ткаченко Наталії Андріївни та колективу кафедри Одеської національної академії харчових технологій;
– від зав. кафедрою технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, д.т.н., професора Чурсінова Юрія Олексійовича;
– від доцента кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського державного технологічного університету, канд. техн. наук Батраченка Олександра Вікторовича;
– від доцента кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг к.т.н. Возняка Андрія Васильовича;
– від провідного наукового співробітника Неструктурної лабораторії мембранних і сорбційних матеріалів та процесів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, д.т.н., професора Дзязько Юлії Сергіївни;
– від доцента кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій, д.т.н. Змієвського Юрія Григоровича;
– від к.т.н., доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу Дніпровського гуманітарного університету Колісниченко Тетяни Олександрівни;
– особисто від д.т.н., проф. кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Київського торговельно-економічного університету Лебської Тетяни Костянтинівни;
– від професора кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н. Паламарчука Ігоря Павловича;
– від к.т.н., доцента кафедри технічного та тилового забезпечення Національної Академії Національної гвардії України Товми Лідії Федорівни;
– від докторанта кафедри, к.т.н., доц. Юдічевої Ольги Петрівни, доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва i архітектури;
– від Дирекції виставки IFFIP Міжнародний форум харчової промисловості та упаковки, Київський міжнародний контрактовий ярмарок;
– від співробітників Наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі.