Підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, освоєння нових видів устаткування, використання прогресивних інноваційних та  інформаційних технологій в навчальному процесі породжують необхідність підвищення кваліфікації викладачів. Взагалі підвищення кваліфікації – це навчання, направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Для цього у вищих навчальних закладах організовуються виробничі курси, курси цільового характеру, школи передового досвіду і методів праці.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та з метою створення умов педагогічним і науково-педагогічним працівникам для підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та результативності їх педагогічної, наукової і науково-методичної роботи МОН України було видано наказ № 48 від 24.01.2013 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». У відповідності з п.4.2 вищезазначеного положення строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми повинен становити не менше 108 академічних годин.

Згідно наказу №6-ПКВ по вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський Університет економіки і торгівлі» від 18.02.2016 року саме таке підвищення кваліфікації з 01.03.2016 по 15.04.2016 року і пройшов доцент кафедри Дуб В.В. Ним було вивчено досвід організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі означеного університету. Крім того, Володимиром Васильовичем було вивчено досвід використання інноваційних, інформаційних технологій у навчальному процесі. За результатами стажування Дуб В.В. виконав та захистив випускову роботу «Інжиніринг у ресторанному господарстві», про що свідчить свідоцтво про підвищення кваліфікації №546/2016 від 28 квітня 2016 року.

дуб сертификат