Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. із галузі «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини»

З метою виявлення та підтримки студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах щорічно проводять Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за окремими галузями. Харківський державний університет харчування та торгівлі став базовим ВНЗ для проведення конкурсу в галузі «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини». Загалом університет отримав 94 роботи за технологічним, технічним, товарознавчим, економічним напрямами тощо.

17 березня 2017 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулось засідання галузевої конкурсної комісії секції «Обладнання переробних та харчових виробництв» та «Енергомашинобудування». Конкурсна комісія забезпечила рецензування 8 студентських наукових робіт, що надійшли з 5 вищих навчальних закладів. На підставі обговорення результатів оцінювання та рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією було прийнято рішення рекомендувати до виступу на підсумковій науково-практичній конференції, як претендентів на нагородження, 4 студентів з 2 вищих навчальних закладів.

6 квітня 2017 року в Залі засідання Вченої Ради ХДУХТ ім. М.І. Беляєва відбулась підсумкова науково-практична конференція за підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Обладнання переробних та харчових виробництв» та «Енергомашинобудування».

На конференції відбувся захист результатів представлених робіт. За підсумками захисту проведено нагородження переможців. Дипломом І ступеня було нагороджено студентів факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ Шипко Ганну Миколаївну та Старкова Віталія Олексійовича (тема роботи «Удосконалення процесу гомогенізації молока за допомогою ультразвуку та його апаратурне оформлення.», науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Постнов Г.М.), дипломом ІІ ступеня – студентів Сумського державного університету Кремнєва Олександра Васильовича та Ведмедеру Володимира Сергійовича (тема роботи «Дослідження пристроїв для створення направленого потоку у вихрових грануляторах зваженого шару в умовах стисненого руху гранул і зміни їх маси», науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Артюхов А.Є.). Окремі роботи були відзначені грамотами. Так, студент Луцького національного технічного університету Крук Сергій Михайлович, що представив роботу на тему «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сепаратора лляного вороху», отримав Грамоту у номінації «За творчий підхід до рішення актуальних проблем харчової промисловості», а студент Таврійського державного агротехнологічного університету Воробйова Олена Валеріївна, що представила роботу на тему «Дослідження процесу та удосконалення конструкції струменневого гомогенізатора», отримала Грамоту у номінації «За високий науково-технічний рівень студентської роботи».

Вітаємо переможців та керівників! Бажаємо плідної роботи, дослідницької наснаги та високих наукових досягнень!!!