Підписання договору про співробітництво в Університеті харчових технологій м.Пловдив

Під час перебування у відрядженні в Болгарії  зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва, д.т.н., професор  Дейниченко Г.В. разом з колегами відвідав Університет харчових технологій в м.Пловдив. Відбулася зустріч з колективом кафедри “Машини і апарати харчової і смакової промисловості” на чолі з завідувачем кафедри, професором, доктором інженерії, Головою регіонального центру пакувальників, членом Національної Академії пакувальників Болгарії Стефаном Стефановим.

Представники кафедри ознайомили гостей з України з матеріальною базою – навчальними аудиторіями, науковими лабораторіями, майстернями.   Було оглянуто наявне в лабораторіях кафедри  обладнання харчових виробництв – баромембранна установка для обробки біологічних рідин, екструдер для виробництва рослинних пористих продуктів, конвективна сушарка тощо.  З особливою зацікавленістю гостями було оглянуто навчальне обладнання та експериментальні стенди для пакування харчових продуктів. В науково-дослідній лабораторії кафедри було продемонстровано роботу  сучасного віскозиметра фірми BROOKFIELD, що дозволяє одночасно з дослідженнями проводити компьютерну обробку отриманих даних.

Після знайомства з кафедрою було проведено перемовини про співробітництво між кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  ХДУХТ та кафедрою “Машини і апарати харчової і смакової промисловості” Університету харчових технологій м.Пловдив. Були визначені напрями співробітництва в навчальній, науково-дослідній роботі, обговорювалися можливості обміну студентами щодо їх навчання  в університетах, проведення спільних наукових досліджень, організації сумісних публікацій.

Зокрема, професор Стефан Стефанов дав згоду на входження до складу міжнародного наукового комітету  третьої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”.   Професор Дейниченко Г.В. був запрошений до участі в роботі редакційної колегії міжнародного журналу Journal of Food and Packaging. Science, Technique and Technologies.

Логічним завершенням зустрічі стало підписання договору про співпрацю між двома кафедрами. Також гості з України ознайомилися з пам”ятками м.Пловдив.