Перші впевнені кроки дипломників-бакалаврів ФОТС

Навчальний рік в університеті традиційно завершується державною атестацією студентів.

24, 25 та 26  червня 2015 року відбулося засідання Державної екзаменаційної комісії факультету обладнання та технічного сервісу Харківського державного університету харчування та торгівлі, на якому студенти за рівнем підготовки «бакалавр» захищали дипломні проекти. Членом ДЕК від кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва був професор Постнов Г.М. Тематика дипломних проектів на кафедрі різноманітна і спрямована на:

– проектування та технічне оснащення закладів ресторанного господарства;

– технічне оснащення ліній з виробництва напівфабрикатів з мяса, риби, овочів дл підприємств харчування;

– технічне оснащення заготівельних підприємств;

– технічне оснащення малих цехів з виробництва кулінарної продукції.

Важливим напрямком виконання дипломних проектів бакалаврів є їх безпосередній зв’язок з науково-дослідною роботою кафедри.

Так студент гр. МЗ-10 Малюк Д.А. виконав дипломний проект бакалавра на тему «Проект технологічної лінії з виробництва йогуртів», в якому застосував наукові розробки з мембранних технологій (керівник проекту – проф. Дейниченко Г.В.).

Студентка гр. М-21 Шипко Г.М. виконала дипломний проект бакалавра на тему «Технічне оснащення лінії з виробництва пастерізованого молока на базі філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», в якому запропоновано використання ультразвукової установки для зназараження молока. Дипломний проект виконано на замовлення пфдприємства ПАТ «Яготинський маслозавод» (керівник проекту – проф. Постнов Г.М.).

Студентом Слінько І.В. виконано дипломний проект бакалавра на тему «Проект технічного оснащення лінії з виробництва січених напівфабрикатів», в якому застосувано науково-дослідні розробки стосовно ріжучих вузлів куттера (керівник проекту – доцент Дуб В.В.).

На захисті дипломних проектів студенти показали добрі знання, про що свідчать відмінні оцінки.