Перезентація-захист кваліфікаційних магістерських робіт науково-практичного спрямування випускників ФОТС

19 червня 2015 року студенти-магістри гр. Мм-30, факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ провели успішну презентацію-захист виконаних кваліфікаційних робіт магістрів наукового та науково-практичного спрямування.

Всього у цьому році на кафедрі виконувались 5 кваліфікаційних магістерських робіт. Дві з них – магістрантів Лихобаби О.В. (керівник – проф. Дейниченко Г.В.) та Шевченко І.В. (керівник – професор Афукова Н.О.) мали комплексний характер: були захищені на виїзній сесії разом зі студентами – магістрантами Навчально-наукового інституту харчових технологій і бізнесу в корпорації «Тайфун», м. Харків.

Всі інші магістерські роботи захищались в стінах університету пі д час захисту групи магістрів ФОТС. На захист були представлені магістерські роботи Зубрєва А.С. «Удосконалення процесу очищення тушок ставкової риби від луски та його апаратурне оформлення» (керівник – професор Постнов Г.М.), Мельника К.Г. «Удосконалення процесу очищення часнику з розробкою апарата для його реалізації» (керівник – проф. Дейниченко Г.В.), Василець І.В. «Удосконалення процесу очищення цибулі ріпчастої та його апаратурне оформлення» (керівник – професор Постнов Г.М.).

Магістранти кафедри ретельно підготувались до захисту, магістерські роботи повідали всім вимогам, їх захист супроводжувався відповідною слайдовою презентацією. Кожен з магістрантів доводив актуальність власної роботи, їх новизну та практичну значущість, розповідав про отримані результати досліджень, належним чином формулював висновки. А запитання членів ДЕК магістранти відповідали впевнено, намагались продемонструвати власну обізнаність в отриманих результатах.

Про загальний високий рівень магістерських робіт свідчило також те, що результати кожної з них були опубліковані в наукових статтях, тезах доповідей студентських наукових конференцій, а магістерська робота студента Зубрєва А.С. навіть містила два патенти України – на винахід та корисну модель. За підсумками захисту всі магістранти отримали оцінку «відмінно» і рішенням Державної екзаменаційної комісії їм був присуджений кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю обладнання переробних і харчових виробництв.

Вагомим результатом захисту кваліфікаційних магістерських робіт також стало те, що всі п’ять магістрів отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва щиро вітає всіх магістрів з успішним захистом, бажає їм творчого натхнення і подальших успіхів в науковій та професійній діяльності.