Новорічні та різдвяні привітання колег

Викладачі кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі отримали привітання з Новорічними та Різдвяними святами від колег зі споріднених вищих навчальних закладів та партнерів по співробітництву.
Привітання та поздоровлення надійшли:

– від PhD, Associate Professor S. Pashova, кафедра товарознавства Університету міста Варна (Болгарія);
– від д.т.н., професора Медведкова Євгена Борисовича, декана факультету дистанційного навчання і колективу кафедри Механізації і автоматизації виробничих процесів Алматинського технологічного університету (Казахстан);
– від зав. кафедрою машин та апаратів харчових виробництв Могильовського державного університету продовольства, к.т.н., доц. Кирика Ігоря Михайловича (Білорусь);
– від зав. кафедрою харчових технологій Наманганського інженерно-педагогічного інституту, к.т.н., доц. Атаханова Шухрата Нуріддіновіча (Узбекистан);
– від колег з кафедри ресторанного бізнесу Російського економічного університету ім. Г.В. Плеханова за підписом зав. кафедрою, д.е.н., доц. Перова Віталія Івановича та доц. Жубрєвої Тетяни Василівни;
– від к.т.н., доц. Возняка Андрія Васильовича, завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг;
– з кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за підписом д.т.н., проф. Вітенько Тетяни Миколаївни, проректора з міжнародного співробітництва, завідувача кафедри;
– від колег з кафедри технології у ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг;
– від колективу кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Полтавського університету економіки і торгівлі за підписом д.т.н., проф., зав. кафедри Капліної Тетяни Вікторівни;
– від д.т.н., проф. Тележенко Любові Миколаївни, завідувача кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій;
– з кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій за підписом завідувача кафедри, д.т.н., проф. Мирончука Валерія Григоровича та к.т.н., доц. Змієвського Юрія Григоровича;
– від к.т.н., доц. Слащьової Аліни В’ячеславівни, доцента кафедри технології у ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг;
– особисто від к.т.н., доц. Рижкової Таїси Миколаївни, доцента кафедри технологій переробки і стандартизації продуктів тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії;
– від к.т.н., доцента Колісниченко Тетяни Олександрівни, зав. кафедри харчових технологій Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
– від докторанта кафедри, к.т.н., доц. Юдічевої Ольги Петрівни, доцента кафедри експертизи та митної справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
– від аспірантки кафедри Галяпи Ірини Михайлівни;
– від д.п.н., проф. Попової Тетяни Миколаївни (Керченський державний морський технологічний університет);
– від Президента Національної Асоціації Кулінарів Росії Віктора Беляева;
– від колективу сайту Science-Community.org за підписом керівника проекту Мележика Євгена;
– від організаторів Міжнародних виставок «World Expo» (м. Київ);
– з концерну «Сафарі» (м. Харків);
– з видавництва «Світ книг» (м. Харків);
– з видавництва «Факт» (м. Харків).

Висловлюємо вдячність колегам за щирі та теплі побажання та зичимо всім добробуту та нових педагогічних, наукових і професійних перемог у 2017 році!