Нова монографія “Застосування мембранних процесів у технології одержання пектинових концентратів”

Монография ГузенкоХарківським видавництвом ФАКТ  здійснено видання нової монографії “Застосування мембранних процесів у технології одержання пектинових концентратів” авторського колективу у складі: д.т.н., проф. Дейниченко Г.В., д.т.н., проф. Мирончук В.Г., к.т.н., ст.наук.сп. Гузенко В.В., к.т.н., доц. Мазняк З.О., Мельник М.Г.  Монографію видано за результатами майже десяти років дослідницької роботи  науковців  кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва.

Монографію розглянуто та рекомендовано до друку Вченою радою Харківського державного університету харчування та торгівлі.

У монографії розглянуті питання вдосконалення процесів виробництва пектинопродуктів (пектинових екстрактів, рідких та сухих пектинових концентратів) на підприємствах харчової промисловості шляхом розробки нового обладнання та засобів інтенсифікації його роботи. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень з удосконалення процесів екстрагування пектинових речовин та мембранної обробки пектинових екстрактів. Запропоновано принципові схеми технічного оснащення виробництва пектинопродуктів із застосуванням мембранного обладнання.

Видання  рекомендоване для використання в навчальному процесі підготовки магістрів та спеціалістів галузей харчової та переробної промисловості.

Матеріал монографії буде корисним для наукових і практичних працівників, що займаються переробкою рослинної сировини, а також для широкого кола читачів, професійні інтереси яких пов”язані  з харчовими технологіями.