Науково-практичний семінар з проблем фундаментальних досліджень

13 лютого 2018 року кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва було проведено науково-практичний семінар з проблем фундаментальних досліджень “Особливості реофізичної поведінки розчинів ПЕО під час їх протікання через сопло гідрорізальної голівки”.

На семінар були запрошені співробітники випускових кафедр ННІХТБ ХДУХТ , що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування” та 142 “Енергетичне машинобудування”, а також кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін.

З доповіддю за темою семінару виступив докторант кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва Погребняк А.В.(науковий консультант – проф.Дейниченко Г.В.).

В доповіді було надано результати багаторічних досліджень докторанта, присвячені рішенню важливої задачі галузі процесів та обладнання харчових виробництв – застосуванню гідрорізання заморожених харчових продуктів за умов ефективного використання енергетичних ресурсів та забезпечення вимог щодо екологічності виробництва. Застосовуючи глибокі фундаментальні дослідження, автором було доведено розроблення процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів різанням на підставі встановлення закономірностей реофізичної поведінки розчинів полімерів в гідрорізальній струменеформуючій голівці і взаємодії водополімерного струменя з харчовими продуктами.

По завершенні доповіді відбулась наукова дискусія, за підсумками якої автором було отримано схвальні відгуки та рекомендації щодо подальшого розвитку наукових досліджень у вибраному напрямку.