Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»

14 травня 2015 року в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», яка присвячена професійному святу «День науки» і проходила під егідою  Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти, Департаменту економіки і міжнародних відносин, Харківської торгово-промислової палати, Харківського державного університету харчування та торгівлі. Всього в програмі конференції на секцію «Удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв» було заявлено 29 доповідей, з них 6 доповідей з споріднених ВНЗ України: Національного університету харчових технологій, м. Київ, Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Полтавського університету економіки і торгівлі, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, а також закордонних, зокрема з  Технологічного інституту, Санкт-Петербург.

На засіданні секції  під керівництвом професора кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Постнова Г.М. було заслухано 10 доповідей, представлено 5 стендових доповідей.

Найбільшу зацікавленість визвали наступі доповіді:

  • Дейниченко Г.В., д-р техн. наук, проф., Мазняк З.О., канд. техн. наук, доц., Гузенко В.В. канд. техн. наук, ст. наук. співроб. «Технічне оснащення процесу концентрування харчових рідин рослинного походження»;
  • Кіптела Л.В., д-р техн. наук, проф., Загорулько А.М., аспірант «Удосконалення процесу ІЧ-сушіння плодово-ягідної сировини та його апаратурне оформлення»;
  • Михайлов В.М., д-р техн. наук, проф., Бабкіна І.В., канд. техн. наук, доц., Яцук А.Л., аспірант «Перспективи використання методу екструзії з НВЧ-нагріванням для виробництва борошняних виробів»;
  • Черевко О.І., д-р техн. наук, проф., Михайлов В.М., д-р техн. наук, проф., Маяк О.А., канд. техн. наук, доц., Сардаров А.М., аспірант «Аналіз процесу виробництва роздільних концентратів на основі плодоовочевої сировини».

Поза програмою із доповіддю виступив доц. кафедри процесів і обладнання переробних і харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету Пазюк Вадим Михайлович.

По завершенні роботи секції були прийняті пропозиції та зауваження.

  1. Потрібно залучати до участі та запрошувати на конференцію викладачів з інших країн ближнього і дальнього зарубіжжя.
  2. Більш активно залучати до участі у конференції студентів-магістрів.