Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання харчових технологій та інженерії» присвячена 130 – річчю НУХТ

25-26 листопада 2014 року у м. Києві, у Національному університеті харчових технологій проходила Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання харчових технологій та інженерії», присвячена 130 – річчю НУХТ. Завідувач кафедри д.т.н., професор Дейниченко Г.В. працював у складі міжнародного наукового комітету конференції. Участь у роботі секції “Теоретичні основи мембранних технологій у харчовій промисловості” з доповіддю на тему “Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції” прийняла к.т.н., доцент Золотухіна І.В. Доповідь викликала зацікавленість учасників конференції, були обговорені питання щодо подальшого співробітництва за тематикою наукової роботи. Також участь у роботі конференції прийняли  к.т.н., доцент Мазняк З.О., ст. наук. співробітник Гузенко В.В., здобувач Гафуров О.В., здобувач Федак В.І. На конференції співробітниками були представлені результати власних наукових досягнень та  розробок в галузі мембранних технологій та обладнання.