Конкурс дипломних проектів в ТДАТУ імені Дмитра Моторного

17 травня 2019 року в м.Мелітополі, в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного  в межах II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв” відбувся конкурс дипломних проектів бакалаврів та дипломних робіт магістрів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізація “Обладнання переробних і харчових виробництв”.  Зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  професор Дейниченко Г.В. представляв Харківський державний університет харчування та торгівлі  в журі  конкурсу.

На конкурс було представлено майже 40 дипломних проектів і робіт із 16 закладів вищої освіти України, які готують фахівців відповідних рівней освіти за означеними спеціальностями.

Представниками конкурсного журі було окремо відмічено високий рівень виконання дипломних проектів в ХДУХТ, в яких розроблялися сучасні актуальні питання технічного оснащення підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства та  які виконувались на замовлення господарських суб’єктів і містили акти впровадження у виробництво та навчальний процес.  Всі без винятку дипломи, виконані у ХДУХТ, проходили апробацію на наукових конференціях молодих учених, аспірантів та студентів, за їх матеріалами було опубліковано наукові статті та тези доповідей на конференціях, отримано  патенти на винаходи і корисні моделі, грамоти та  інші нагороди.

За підсумками роботи конкурсного журі дипломні проекти, виконані студентами Харківського державного університету харчування та торгівлі, отримали високі нагороди.  Так, дипломом I ступеня за перемогу в конкурсі дипломних  проектів бакалаврів  був нагороджений  студент Лазуренко Руслан Сергійович , який виконав дипломний проект на тему:”Удосконалення процесів  комбінованої обробки плодоовочевої сировини” (керівник проекту – доцент Дмитревський Д.В.).  Також дипломом I ступеня  за кращу англомовну презентацію дипломного проекту бакалавра на тему:”Технічне оснащення цеху з виробництва м′ясних  напівфабрикатів”   був нагороджений  студент  з Республіки Нігерія Бреймон Саксес Есаавхарі  Олувакайоде (керівник проекту – доцент Дмитревський Д.В.) .

В конкурсі дипломних магістерських робіт дипломна робота студента Осики Микити Сергійовича на тему:”Удосконалення процесу парогенерації в теплогенеруючих пристроях устаткування закладів ресторанного господарства” була визнана переможцем і отримала диплом I ступеня (керівник роботи – доцент Горєлков Д.М.). Дипломом II ступеня  була нагороджена магістерська робота студента Гулого Аскольда Вікторовича на тему :”Удосконалення процесів переробки ставкової риби” (керівник роботи – доцент Червоний В.М.).

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва щиро вітає переможців конкурсу та їх керівників  з блискучим результатом і зичить їм нових творчих успіхів  в освітній та практичній діяльності.