Друга міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». День другий

6 вересня 2017 року о 9.00 відбулось урочисте відкриття другої міжнародної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». Вітальне слово учасникам конференції висловили ректор  ТДАТУ професор Кюрчев В.М., та керівник харківської делегації, проректор з наукової роботи ХДУХТ професор Михайлов В.М.

Головою пленарного засідання конференції було обрано доктора технічних наук, члена-кореспондента НААН України професора Надикто В.Т., який привітав учасників конференції, побажав їм  нових вражень від цікавих наукових доповідей, позитивних емоцій під час спілкування з колегами, гарної роботи та доброго відпочинку.

На пленарному засіданні із доповідями виступили провідні науковці сфери обладнання харчових виробництв вишів України. Від ХДУХТ виступили: канд.пед.наук., доц. Петренко  Н.В., яка представила доповідь “Харківський державний університет харчування та торгівлі: від витоків комерційної освіти до сучасного європейського вишу”; канд. техн. наук Гузенко В.В. виступив з доповіддю за підсумками підготовки випускової роботи магістра з магістрантом із Нігерії Обінва Ебонугву Чімуаня за темою “Research of the process of ultra-filtration concentration curdy whey”. Розгорнуту доповідь за темою докторської дисертації “Визначення універсального фактора диспергування жирової фази молока” представив канд. техн. наук, докторант Таврійського державного агротехнологічного університету Самойчук К.О. Д-р техн. наук, проф. Вінницького національного аграрного універсистету Паламарчук І.П. виступив із доповіддю  на тему “Технологічно-конструктивні аспекти застосування віброконвеєрних систем у процесах тепломасообмінної обробки сипких мас”.  Наукову доповідь за власними здобутками презентувала докторан кафедри  харчових технологій та мікробіології Таврійського державного агротехнологічного університету,  канд. техн. наук, доц. Сердюк М.Є. Всі представлені результати виклакали неабияку зацікавленість у присутніх, яка відобразилась у цікавих питаннях і не менш яскравих відповідях.

Під час проведення роботи секцій із доповідями виступили науковці багатьох провідних вишів України: Погребняк А.В. – канд. техн. наук, ст.  наук. співробітник Івано-Франковского національного технічного університету,  Змієвський Ю.Г. – канд. техн. наук, докторант. Національного університету харчових технологій, м. Київ, Філімонова Н.В. – асист. Черкаського державного технологічного університету, Сова Н.А. – асист. Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Костенко С.М. – ст. викл. Харківського державного університету харчування та торгівлі, Ковальов О.О. – асист. Таврійського державного агротехнологічного університету, м. Мелітополь, Левченко Л.В. – аспірант Таврійського державного агротехнологічного університету, м. Мелітополь, Гончарук Я.А. – магістрант Одеської національної академії харчових технологій, Копійко А.В. – магістрант Одеської національної академії харчових технологій. Розмаїття тематики доповідей свідчить про широке коло наукових інтересів як вже досвідчених, так і молодих науковців, які мали змогу надати результати власних наукових досліджень та почути побажання щодо напрямків розвитку теоретичних питань та практичної реалізації своїх ідей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрім науковців, які виступали з доповідями на пленарному та секційному засіданнях, інші учасники конференції прийняли безспосередню участь у обговоренні наукових здобутків. Широке представництво досліджень з питань розвитку обладнання харчовї і готельної індустрії та технологій переробки сільськогосподарської сировини було продемонстроване науковцями у вигляді стендових доповідей, зі змістом яких мали змогу ознайомитись всі учасники конференції.