Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва – переможець рейтингу кафедр ХДУХТ з наукової роботи

4 лютого 2016 року на засіданні Вченої ради ХДУХТ було заслухано «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2015 рік : перспективи подальшого розвитку», з яким виступив проректор з наукової роботи ХДУХТ професор Михайлов В.М.

  Під час звітування було оприлюднено рейтинг кафедр університету за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році. Як свідчать оголошені дані, переможцем рейтингу кафедр технічного напряму стала кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва з індексом рейтингу у 162,1 бали.

Книга1

Серед кафедр економічного напряму найбільший індекс рейтингу у 145,73 бали отримала кафедра прикладної економіки та інформаційних систем. Рейтинг кафедр фундаментальних та гуманітарних напрямів очолила кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування з індексом рейтингу у 77,6 бали.

  Вітаємо професорсько-викладацький склад, докторантів, аспірантів, співробітників кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва, студентів факультету обладнання та технічного сервісу та інших факультетів університету, всіх, хто цілеспрямованою і наполегливою працею зробив свій внесок в загальний результат кафедри, забезпечивши тим самим досягнення її блискучої перемоги!

   Ця подія іще раз підтвердила, що давні наукові традиції кафедри, які були закладені її засновником професором Беляєвим М.І., зберігаються з року в рік, з покоління в покоління, що кафедра продовжує залишатися справжнім осередком науки в університеті!

   Бажаємо колективу кафедри, співробітникам, студентам подальших успіхів на ниві науки, нових творчих досягнень і злетів, рішучості і натхнення в підкоренні нових наукових вершин!