Інноваційний проект захисту комплексних кваліфікаційних робіт магістрів студентами ФОТС та ННІХТБ

Протягом останніх трьох років під час проведення випускової дипломної кампанії фахівці випускових кафедр ХДУХТ – кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ФОТС та кафедри технології харчування ННІХТБ – реалізують інноваційні проекти із захисту комплексних кваліфікаційних випускових робіт (ККВР), виконаних студентами двох спеціальностей – 05050313 – обладнання переробних і харчових виробництв та 05170112 – харчові технології. Але якщо в минулі роки комплексні дипломні проекти розроблялись на кваліфікаційному рівні «спеціаліст», то цього року вперше під керівництвом фахівців двох кафедр були розроблені комплексні кваліфікаційні роботи магістрів.

До того ж, іще однією інновацією стало те, що комплексні кваліфікаційні роботи магістрів розроблялись на замовлення практичного галузевого підприємства – фабрики з виробництва десертної продукції ТОВ «Чигринов» корпорації «Тайфун», м. Харків. То ж і захист цих комплексних робіт вперше відбувався на виробничих площах корпорації замовника.

Були підготовлені дві комплексні кваліфікаційні роботи магістра:

– «Розробка і запровадження інноваційних підходів комплексного технолого-апаратурного забезпечення виробництва кулінарної продукції з використанням бурякового пектину». Виконавці – магістрант Лихобаба О.В., спеціальність 8.05050313 (науковий керівник – проф. Дейниченко Г.В.) та магістрант Душенок Д.К., спеціальність 8.05170112 (науковий керівник – проф. Перцевий Ф.В.);

– «Розробка і запровадження інноваційних підходів комплексного технолого-апаратурного забезпечення виробництва кулінарної продукції з використанням гарбуза столового та молочної сировини». Виконавці – магістрант Шевченко І.В., спеціальність 8.05050313 (науковий керівник – проф. Афукова Н.О.) та магістрант Жадан К.В., спеціальність 8.05170112 (науковий керівник – проф. Гринченко О.О.).

Захист комплексних кваліфікаційних робіт магістрів відбувся 18 червня 2015 року в залі засідань головного офісу корпорації «Тафун». Захисту передувало відвідування членами ДЕК з двох спеціальностей фабрики з виробництва десертної продукції ТОВ «Чигринов», яка розташована у м. Дергачі Харківської області.

Під час від відвідування фабрики начальник виробництва Вітанова О.Д. ознайомила присутніх з асортиментом продукції, що її виробляє фабрика, з послідовністю процесу виробництва та розташуванням і оснащенням виробничих приміщень. Члени ДЕК ознайомились зі складом технологічних ліній, мали можливість безпосередньо спостерігати за технологічним процесом виробництва десертної продукції. Під час дегустації продукції, що випускається на виробничих потужностях фабрики, була дана висока оцінка її якості та відповідності вимогам не тільки українського споживача, а й світового ринку.

Безпосередньо на захист комплексних кваліфікаційних робіт магістрантів були запрошені ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі професор Черевко О.І. та перший проректор університету професор Янчева Л.М. Перед початком захисту керівництво університету, членів ДЕК, студентів-магістрантів та всіх присутніх привітав президент корпорації «Тайфун» Зайцев В.В. Він відзначив важливість та корисність даного заходу як для ХДУХТ, так і для корпорації «Тайфун» і підкреслив, що реалізація циклу «освіта-наука-бізнес» є найбільш ефективною і перспективною формою розробки і впровадження інноваційних технологій харчової продукції.

А надалі був власне захист. Про його урочистість свідчило все – і надзвичайно святкова обстановка приміщення, і присутність широкого кола поважних гостей, і святковий зовнішній вигляд студентів-магістрантів. Звичайно, що вони хвилювалися. Але це хвилювання не заважало, а навпаки – допомагало їм ретельно доповідати про результати власних наукових досліджень, впевнено відповідати на запитання членів ДЕК, прогнозувати подальший розвиток інновацій, представлених в комплексних кваліфікаційних роботах.

Своїми доповідями, презентаціями робіт, сформульованими висновками, відповідями на запитання магістранти яскраво довели не тільки власну високу кваліфікацію, але й доцільність саме комплексного підходу до розробки і запровадження сучасних інновацій в харчовій промисловості і ресторанному господарстві. І абсолютно заслужено члени Державних екзаменаційних комісій з обох спеціальностей одностайно виставили студентам найвищій бал – 100 /А/ відмінно!, присудивши тим самим кожному з них кваліфікаційний рівень «магістр» з відповідної спеціальності.

Під час обговорення захисту ККВР лунали думки керівництва університету, членів ДЕК про необхідність поширення існуючого досвіду та продовження в майбутньому практики розробки комплексних кваліфікаційних випускових робіт студентами різних рівнів навчання та різних спеціальностей. Також було визнано необхідним залучення до подібних захистів, які можна визнати зразковими, широкого кола студентів з метою їх навчання та інформаційне висвітлення захистів, що відбулися на WEB-сайтах ХДУХТ, кафедр, в газеті «Вісник ХДУХТ» тощо.