ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю “Обладнання переробних і харчових виробництв”

12-15 травня 2015 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Участь в олімпіаді прийняли студенти багатьох вишів України: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,               м. Дніпропетровськ; Національний університет харчових технологій, м. Київ, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, м. Харків; Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь; Національний університет «Харківський політехнічний інститут». м. Харків; Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса; Вінницький національний  аграрний університет, м. Вінниця; Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків.

Учасники олімпіади, переможці І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» в своїх навчальних закладах, змагалися як у командному так і особистому заліку з різними формами виконання завдань – комп’ютерне тестування, письмові відповіді, вирішення ситуаційних завдань. Під час проведення змагань студенти проявили свої здібності в творчому вирішенні інженерних завдань, креативному мисленні, виявили впевнені знання з широкого кола технічних питань, показали своє вміння впевнено вирішувати завдання різного ступеню складності.

До складу суддівської бригади журі олімпіади входили фахівці провідних ВНЗ України:

Голова журі – Карпенко Людмила Костянтинівна, к.т.н., доцент, декан факультету обладнання і технічного сервісу, Харківський державний університет харчування та торгівлі.

         Члени журі:

         Дейниченко Григорій Вікторович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії
ім. М.І. Бєляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі;

      Потапов Володимир Олексійович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки, Харківський державний університет харчування та торгівлі;

   Богомолов Олексій Васильович, д-р техн. наук, професор, директор навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства               ім. Петра Василенка;

       Паламарчук Ігор Павлович, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет;

   Ялпачик Федір Юхимович, к.т.н, професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, Таврійський державний агротехнологічний університет;

        Соколовський Олег Романович, к.т.н., доцент кафедри машинобудування, Львівський національний аграрний університет;

     Кепін Микола Іванович, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв, Одеська національна академія харчових технологій;

    Люлька Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Національний університет харчових технологій.

За підсумками змагань та роботи журі конкурсу відбувся розподіл призових місць у командному та особистому заліку.

Розподіл місць у особистому заліку відбувся наступним чином:

Шустов Андрій Васильович, Харківський державний університет харчування та торгівлі, І місце;

Глушко Сергій Олександрович, Національний університет харчових технологій, ІІ – місце;

Кірієнко Оксана Олександрівна, Вінницький національний аграрний університет, ІІІ місце.

Розподіл місць у командному заліку відбувся наступним чином:

Харківський державний університет харчування та торгівлі, Шипко Ганна Миколаївна, Шустов Андрій Васильович, Товпига Дмитро Анатолійович, І місце;

Таврійський державний агротехнологічний університет, Рослякова Юлія Геннадіївна, Шуляк Наталія Олександрівна, Муравйов Артем Миколайович, ІІ місце;

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Санжаровська Ганна Анатоліївна, Барсук Тетяна Сергіївна, Тімовєєв Семен Олександрович, ІІІ місце.

 Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва вітає переможців та учасників олімпіади, бажає натхнення та значних успіхів в подальшій професійній діяльності, творчих здобутків та яскравих перемог!