ХІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти»

30 вересня 2016 року в палаці студентів ХДУХТ відбулась ХІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти».
Викладачі кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва прийняли активну участь у роботі конференції як слухачі на пленарному засіданні, де були окреслені глобальні проблемні питання якості навчання та сучасні методи викладання для підготовки широкого кола фахівців харчової індустрії. Були представлені сучасні методи електронного навчання та можливості системної інформатизації начального процесу в ХДУХТ розроблені Іt-фахівцями Центру нових інформаційних технологій, окреслені орієнтири сучасної освіти бухгалтерів в умовах євроінтеграції.
Після роботи на пленарному засіданні викладачі кафедри продовжили роботу у секціях, де зробили науково-методичні доповіді за різними тематиками. Так, авторський колектив д.т.н., проф. Деіниченко Г.В. та к.т.н., проф. Постнов Г.М. окреслили проблемне питання за тематикою «Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів», авторським колективом к.т.н, проф. Афуковою Н.О., к.т.н, доц. Горєлковим Д.В., к.т.н, доц. Червоним В.М. було зроблено доповідь на тему: «Самостійна підготовка як віддзеркалення компетентісних якостей фахівця ресторанно-готельної індустрії», авторами к.т.н., Дубом В.В., зав. лаб. Солончук Л.М. було підготовлено доповідь, яка підняла проблемне питання «Самостійна робота студентів з дисципліни «Технічна інформація в сучасній інженерній освіті».
Загалом за підсумками роботи конференцій викладі обмінялись практичними напрацюваннями та теоретичними моделями розвитку освітнього процесу та підвищення якості навчання та підготовки фахівців харчової та готельної індустрії.