ХІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу»

26 вересня 2014 року колектив кафедри прийняв участь у роботі ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу», яка відбулася в Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Всі викладачі кафедри підготували тези доповідей на конференцію за напрямками дисциплін, які вони викладають, та виступили з доповідями за тематикою секцій: «Інформаційні ресурси: своєчасність, доступність, ефективність при використанні викладачами та студентами», «Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми: проблеми створення, оновлення, поширення та впровадження», «Інноваційний програмно-методичний комплекс: проблеми створення, впровадження та поширення». Авторським колективом: к.т.н., проф. Афуковою Н.О., к.т.н., доц. Горєлковим Д.В., к.т.н., ст. викладачем Червоним В.М. на пленарне засідання конференції підготовлено доповідь за темою «Концептуальні підходи до застосування інформаційних баз даних об’єктів інтелектуальної власності під час формування компетентісних навичок фахівців харчової і готельної індустрії». За підсумками роботи конференції запропоновані викладачами підходи та засоби покращення навчального процесу обговорені та прийняті, як перспективні до впровадження, а деякі з них вже запроваджені у навчальний процес ХДУХТ.